Barlangtúra 5-8 / 150  

 Tél és barlang barlangtúra 2018. március 3.
 Bükk Fekete-bg. barlangtúra 2018. január 22.
 Pilisi barlangok barlangtúra 2017. május 3.
 Amfiteátrum-barlang barlangtúra 2016. április 19.