Aggteleki szilveszter barlangtúra 2022. december 29 - 2023. január 1.

 Esztramosi tárók barlangtúra 2022. december 29-30.
 Baradla-barlang barlangtúra 2022. december 31 - 2023. január 1.