1289-1292 / 1304  

 Pilis-barlang barlangtúra 1989. augusztus 19.
 Bükk trekking 1989. augusztus 11-13.
 Mecsek trekking 1989. augusztus 7-10.
 Kevély-nyergi-zsomboly barlangtúra 1989. július 30.