Barlangtúra 153-156 / 163  

 Gerecse - Bajót barlangtúra 1990. március 2-4.
 Leány - Legény-barlang barlangtúra 1989. december 17.
 Bányász-zsomboly barlangtúra 1989. november 25-26.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1989. október 27-29.