Barlangtúra 145-148 / 148  

 Róka-hegyi kristály barlang barlangtúra 1989. szeptember 23-24.
 Ezüst-hegyi-barlang barlangtúra 1989. szeptember 9.
 Pilis-barlang barlangtúra 1989. augusztus 19.
 Kevély-nyergi-zsomboly barlangtúra 1989. július 30.