Alföldi kék-túra 1. szakasz biciklitúra 2013. október 10-20.

 A két folyó között biciklitúra 2013. október 10-12.
 Tiszántúlon biciklitúra 2013. október 13-17.
 Mezővárosok biciklitúra 2013. október 18-20.