Írások:   1989. március 18. Kezdetek: Az első „barlangolások”
1990. február 10. Ismerkedés a Hét-lyuk zsombollyal
1997. február 25. Bivak az etetőben
2000. 0. Alapfokú tanfolyam 1999/2000
2010. július 25. Vaddisznó – tízen a fán
2011. június 30. Kapcsolat

 
Vaddisznó – tízen a fán

(Egy történet és ami talán mögötte van)
 
Csillagfényes éjszaka van. A fák lombjai halkan susognak az éjben. Az erdő néma, csak néha moccan valami a sötét félhomályban. Sokak számára bizonyára ijesztő a sötét, éjszakai erdő, nem úgy annak a 10 embernek, akik vidáman pattogó tűz körül ülnek, laza, tágas körben. Fiatal srácok valamennyien, élvezik a szabadságot, a tiszta, nyugodt erdei életet, igaz, csak így, esténként.
 
Napközben a föld mélyét járják, mind más-más szándékkal. Van, aki csak kalandvágyból, van olyan, aki új ismeretekre áhítozik, s olyan is van, aki pusztán unatkozásból van itt. De éjszaka, az más! Ki ne szeretne este, pattogó, ropogó tűz táncoló fényében a barátaival társalogni akár komoly, akár komolytalan témáról. Ez folyik most is, bár az olykor felcsattanó kacagás az utóbbit engedi sejtetni. Az idő későre jár, bár sötét az éj, mégsem vágyik senki a hálózsákja után, végül is ez az utolsó este. Holnap ilyenkor már egy másik, sokkal bonyolultabb, zavarosabb életre kell készülni…
 
Néhány km-rel arrébb…

Egy másik társaság is poroszkál a csendes erdőben. Ők nem raknak tüzet, nem annyira élnek társasági életet, inkább a családot részesítik előnyben. Most is így van ez, sokan vannak, két öreg tapasztalt terelgeti kicsiny, de mégis népes csapatát. Néha halk, néha hangosabb zörgéssel haladnak át az erdőn. Olykor megállnak, élelemért kutatnak… és találnak. Gombák, magvak, rovarok, hajtások, egyaránt elfogyasztásra kerülnek. Lassan haladnak, meg-megállva. Olykor az anya gyanakodva szimatol a levegőbe, s időnként emberszag foszlányokat érez, de az igen messze van, nincs veszély. Időnként más szagot is sodor a szél, de ezt is csak haloványan és messziről. Megnyugodva vezeti tovább népes kondáját át az alvó, azaz a majdnem alvó erdőn. Nem sejti, hogy nem is oly messze, mások is mozognak a sötét fák között. Csendben, de sebesen haladnak a friss szagnyomok után. Nem éhesek, nem is kell vadászniuk, csupán az ősi ösztön hajtja őket, melyet az évezredes hatás sem tudott kiölni belőlük. Futnak tovább hangtalanul, mint a halál néma követei az éj csendjében…
 
A tábortűz lassan elhamvad, csak néha, és csak kisebb gallyat dobnak rá. A beszélgetés is akadozik, a beálló csendben a tűz pattogása hallatszik, de olykor más is. Haloványan, a messzi távolból, a civilizáció zajfoszlányait sodorja az olykor feltámadt friss szél. Néha kutyaugatás is belevegyül, ám az ifjú barlangászok ezzel nem foglalkoznak. Egyikük újabb gallyakat tesz a tűzre, mely hatására ismét felcsapnak a lángnyelvek. Szikrák pattognak az ég felé, tüzes vonalakat festenek az éj sötétjébe, majd elenyésznek. Egyik legény villás ágat, a másik vékony, hosszú nyársat vág. A nyársra szalonna, hagyma, kolbász kerül váltogatott sorrendben, míg a villára kenyérszelet, pirítási célból. Némi idő múlva ínycsiklandó illatok szállnak a tűz körül, melynek hatására a kis társaság többi tagjának is kedve támad a sütögetésre…
 
Nem sokkal távolabb az anyakoca ismét gyanakodva szimatol a levegőbe. Az emberek, és egy másik, veszélyt jelentő szag immár erősebb, mégsem ez nyugtalanítja. Nem tudja mi az, de veszélyt érez. És valóban, a szélirányban két izzó szempár lesi minden mozdulatát, s közben egyre közelebb nyomulnak némán, csendben. Az anyakoca idegessége átragad a többiekre is, valamennyi pattanásig feszült izmokkal vár, és figyel a legkisebb neszre is. Egy ág halkan koccan, s ennyi elég is. A konda megiramodik, vad csörtetéssel száguldanak tova, bele az éj sötétjébe. A vadászok utánuk vágtatnak, ám így már csak kevés esélyük maradt. Azonban annyit elérnek, hogy a csorda szétugrik a szélrózsa minden irányába, és vágtat, ki, merre tud…
 
Egy kismalac sebesen szedi apró lábacskáit, villámgyorsan tűnik tova az aljnövényzet sűrűjében. Előnyben van, hiszen kicsiny orsó formájú teste, szinte akadálytalanul suhan át a legsűrűbb bozótoson is. A rémület további erőt ad neki, s nem nézi merre, csak el, minél távolabb ettől a borzalmas veszélytől…
 
Eközben a tűz körül újra összegyűlnek a srácok, tágas körbe. Csak a parázs világít vöröses izzásban, ezen kívül teljes a félhomály. Egyikük kisétál a körből a dolgát végezni, míg a többiek – talán a hűvös, talán a kevés fény miatt – de szorosabb gyűrűt vonnak a tűz körül, csupán a korábban távozó helye marad üresen, de ő is visszatérőben van már… Ekkor szélsebes, suhanó apró árny robban be a szabadon hagyott nyíláson, amely a visszatérő által szinte azonnal lezárul. A kis lény egy pillanat alatt megkerüli a tüzet, egyszer, kétszer, majd háromszor is. Közben a fiúk akaratlanul is, talán a tűz, talán az összetartozás biztonsága érvényesül, de szorosabbra vonják a kört. Így bezárul a menekülés útja. A rémült állatka a sokadik kör után egy jókora kő mögött lekuporodik, s igyekszik összeolvadni az oltalmat jelentő, kellemesen meleg tereptárggyal. Kis szíve gyorsan ver, jól látszik ez fel-alá süllyedő oldalán. Egy kismalac, vadmalac, hangzik mindenhol a kiáltás, s a hangra még mélyebben lapul le az érintett. Szorosabbra zárul a kör, mindenki kíváncsi az új jövevényre. Ám a jövevénynek ez egy cseppet sem tetszik, hirtelen felugrik, s újabb kört tesz, majd megint meglapul. Száját szűkölő hang hagyja el, jobban retteg, mint valaha…
 
Közben az erdő egy nem túl távoli zugában elhal az üldözés zaja. Az érkezők dolgavégezetlenül távoztak. Megunták, vagy elfáradtak, nem tudni, mindenesetre tovább álltak. Az üldözöttek is lassan összeverődnek. Az anyakoca hívó hangjára a legfélénkebb csapattagok is előmerészkednek biztonságos, vagy csak annak vélt rejtekhelyükről. A felnőtt állat továbbra is hangos röfögéssel hívja a hiányzókat. Lassan látszólag összegyűlt a teljes család, de csak majdnem. Bár számolni biztosan nem tud, de az anyai ösztön nem hagyja nyugodni. Egyre hangosabb, nyugtalanul bökdösi a csemetéit, közben szimatol és fülel. Aztán távolabbról halk hang hallatszik, először bizonytalan, majd egyre erősödő segélykiáltás hangzik fel. Az anya felkapja fejét, s a hang irányába fordul. Miután az ismétlődik, felcsapja kurta farkát, s szélvész sebességgel indul a hang irányába. Az útjába eső növényzetet törve, zúzva robog a szülői ösztönének engedelmeskedve…
 
A tűz körül békés minden, csak a kis disznó visít egyre rémültebben, hangosabban, bár erre nincs oka, de ő ezt nem tudja. Felugrik, s rémülten szalad össze-vissza, s hangja egyre magasabbra csap. A srácok röhögve nézik, s egyre jobban zajonganak, ártatlan alapot adva ezzel a kis állatnak a félelemre. Ám van közöttük egy halk, csendes, idősebb fiú, akiben felülkerekedik a józan ész, és a malac bíztatása helyett gondolkozni kezd. Bár részletesen nem ismeri a vaddisznók szokásait, azért sok mindent hallott, olvasott s néhány dolgot látott is már. Hirtelen bevillan neki a közismert tény, hogy az anyadisznó veszélyes vadnak számít, ha a kölykeit veszélyeztetve érzi.
- Hé, hé, hé, ne zavarjátok!- kiáltja egyre hangosabban.
- Ha ez itt visít, biztos nincs messze az anyja sem! Jobb, ha elengedjük, s magunk is biztonságba helyezzük magunkat! – kiáltja
Csoda, hogy a zajban mindenki meghallotta a figyelmeztetést, egyesek szeme a rémülettől tágra meredt, de szerencsére valamennyien komolyan vették a lehetséges veszélyt, így hirtelen szétszakadozott az addig zárt kör, s elnémult a zajongó társaság. A beállt csendben csak a malacka visítása, és a távolból gyorsan közeledő, s egyre erősödő recsegés, ropogás hallatszik. Egy pillanatra a felismerés döbbenete bénítja meg a társaság tagjait, ám ez csupán a másodperc tört része. A veszélyhez, mászáshoz szokott izmok s idegek máris mozdulnak, s reflexszerűen ugranak a legközelebbi fák irányába. Ebben a pillanatban, mint egy torpedó, úgy csapódik be a táborba az anyakoca. Magas hangon visítva, röfögve gázol át mindenen, ami az újába kerül. Repülnek az ottmaradt edények, a különféle, táborozáshoz elengedhetetlen felszerelések. Félig elkészült nyársak, kenyerek, egyéb élelmiszerek hullnak a porba s a parázsba, mely szétszóródik miközben azon is átgázolt a dühtől elvakult anyaállat. Azonban ember helyett csupán tárgyak esnek áldozatul a mindent felemésztő dühnek. A környező, szerencsére alacsonyabb, kisebb fák hajladoznak, recsegnek a hirtelen rájuk nehezedő súlyok alatt, s tépett levelek, letört gallyak százai hullnak lefelé, tovább erősítve a lenti kavarodást, s káoszt. A vihar amilyen gyorsan jött, úgy is távozik, mellette, immár biztonságban kicsiny, csíkos hátú csemetéje. Hangos csörtetés jelzi az irányt, amerre távoznak, s nemsokára elhal az is. Néma csend, és teljes sötétség borul a táborra, csak a környező fákon hallatszik némi motozás, súrlódó nesz.
Elkésett levél hull, lassan forogva lefelé.
Majd egy félénk hang: – Elment? – Nincs válasz.
- Van valakinél lámpa? – Hangzik a kérdés más irányból. A hosszas csend nyilvánvalóvá teszi a választ.
- Le kéne menni. – hangzik újból, ám senki nem mozdul.
- Inkább várjunk még egy kicsit, nehogy visszajöjjön.
- Miért jönne? Megvan a kicsinye, nem bántotta senki. – Hangzik valahonnan.
Újabb hosszú csend, majd súrlódó nesz, halk puffanás. Sötét alak közeledik lassan a tűz maradványaihoz. Megáll egy biztonságot jelentő fa mellett, vár, hallgatózik. De semmi nem mozdul, az erdő néma és csendes. Bátortalanul, óvatosan a tűz maradványaihoz megy, s lábával összekotor némi kihűlő félben lévő parazsat, majd száraz falevelet dob rá. Kisvártatva keskeny füstcsík kígyózik a magasba, majd pár perccel később apró lángnyelvek futnak végig a levélkéken. Újabb levél, s kisebb gallyak kerülnek a lassan éledő tűzre, nemsokára vidáman pattog a frissen rakott máglya. S egyre többen hagyják el a biztonságot adó fák ágait. Némelyek horzsolásaikat, sérüléseiket ápolják, mások a tábor romjait szedegetik össze, s veszik számba a veszteségeiket. Mert az is van, igaz, nem számottevő. Lassan helyreáll a rend, de a korábbi béke és nyugalom ezen az éjszakán nem áll vissza. A tűz is egész éjszaka égni fog, méghozzá nagy lánggal, biztonságot nyújtva ezzel a körülötte kuporgó alakoknak, akiket ezen az éjszakán elkerül az álom, s nem is hagyják el az ember felemelkedését, és biztonságát jelentő tüzet, úgy, mint egykor az ősidőkben…

Szabó R. Zoltán
2010. július 25.

 Dolomitok klettersteig 2001. augusztus 12-17.
 Dolomitok klettersteig 2002. szeptember 19-22.
 Görögország egyéb 1998. augusztus 10-23.
 Erdély egyéb 1999. augusztus 15-29.
 Törökugrató sziklamászás 1988. augusztus 28.
 Törökugrató sziklamászás 1989. április 22.
 Bükk gyalogtúra 1989. május 5-9.
 Pilis gyalogtúra 1989. május 27-28.
 Törökugrató sziklamászás 1989. június 4.
 Ráckevei-Duna gyalogtúra 1989. június 10-11.
 NDK gyalogtúra 1989. július 5-16.
 Mátra trekking 1989. július 21-23.
 Kevély-nyergi-zsomboly barlangtúra 1989. július 30.
 Mecsek trekking 1989. augusztus 7-10.
 Bükk trekking 1989. augusztus 11-13.
 Pilis-barlang barlangtúra 1989. augusztus 19.
 Ezüst-hegyi-barlang barlangtúra 1989. szeptember 9.
 Gerecse trekking 1989. szeptember 15-17.
 Róka-hegyi kristály barlang barlangtúra 1989. szeptember 23-24.
 Bakony - Vértes trekking 1989. szeptember 29 - október 1.
 Rácskai-barlang barlangtúra 1989. november 3.
 Arany-lyuk barlangtúra 1989. november 5.
 Szeleta-zsomboly barlangtúra 1989. november 17-19.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1989. október 27-29.
 Bányász-zsomboly barlangtúra 1989. november 25-26.
 Leány - Legény-barlang barlangtúra 1989. december 17.
 Budai-hegység gyalogtúra 1990. január 14.
 Gerecse gyalogtúra 1990. január 20-21.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 1990. január 28.
 Pilis gyalogtúra 1990. február 3.
 Pilis sziklamászás 1990. február 20-23.
 Gerecse - Bajót barlangtúra 1990. március 2-4.
 Vértes gyalogtúra 1990. március 9-11.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1990. március 30 - április 1.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1990. április 5-6.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1990. április 7-8.
 Gerecse gyalogtúra 1990. április 13-16.
 Hosszú-hegyi barlangok barlangtúra 1990. április 17.
 Szemlő-hegyi-barlang barlangtúra 1990. április 19.
 Bátori-barlang barlangtúra 1990. április 22.
 Bükk barlangtúra 1990. június 14-22.
 Vértes László-barlang barlangtúra 1990. június 28-30.
 Gerecse sziklamászás 1990. augusztus 3-5.
 Pilis gyalogtúra 1990. augusztus 11-12.
 Pilis gyalogtúra 1990. augusztus 17-19.
 Erdély - Bihar-hegység barlangtúra 1990. szeptember 1-9.
 Vértes barlangtúra 1990. szeptember 14-16.
 József-hegyi-barlang barlangtúra 1990. október 10.
 Bakony barlangtúra 1990. október 19-22.
 István-Lápai-barlang barlangtúra 1990. október 24-26.
 Otthon egyéb 1990. november 30.
 Gerecse gyalogtúra 1990. december 21-23.
 Erdély - Bihar-hegység barlangtúra 1990. december 28 - 1991. január 2.
 Bakony barlangtúra 1991. február 1-3.
 Gerecse gyalogtúra 1991. március 2-3.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 1991. március 31.
 Pilis barlangtúra 1991. április 4-5.
 Börzsöny gyalogtúra 1991. május 10-12.
 Gerecse gyalogtúra 1991. április 12-14.
 Aggteleki-karszt gyalogtúra 1991. május 31 - június 2.
 Pilis barlangtúra 1991. június 8-9.
 Pilis gyalogtúra 1991. június 16.
 Piis barlangtúra 1991. június 29-30.
 Aggteleki-karszt gyalogtúra 1991. július 3-4.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1991. július 12-19.
 Bükk egyéb 1991. augusztus 12-18.
 Csehszlovákia gyalogtúra 1991. szeptember 27-29.
 Bakony barlangtúra 1991. október 11-13.
 Pilis sziklamászás 1991. november 8-10.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1991. november 29 - december 1.
 Bakony gyalogtúra 1991. december 27-29.
 Pilis gyalogtúra 1992. június 25-30.
 Szigetköz vízi túra 1992. július 10-18.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1992. július 19-25.
 Naszály barlangtérképezés 1993. január 22-23.
 Mecsek gyalogtúra 1993. március 12-15.
 Eljegyzés egyéb 1993. március 28.
 Naszály barlangtúra 1993. április 2-5.
 Naszály barlangtérképezés 1993. május 28-31.
 Mecsek barlangtúra 1993. június 11-13.
 Kecskemét egyéb 1993. június 26.
 Alacsony-Tátra gyalogtúra 1993. július 30 - augusztus 8.
 Esküvő egyéb 1993. október 9.
 Felsőpetény barlangtérképezés 1993. december 3-5.
 Bükk gyalogtúra 1993. december 27-29.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 1994. március 4-6.
 Pilis gyalogtúra 1994. március 14-15.
 Kecskemét egyéb 1994. március 23.
 Naszály barlangtérképezés 1994. április 22-24.
 Balatonfenyves egyéb 1994. június 4.
 Kecskemét fotótúra 1994. július 2.
 Szigetköz vízi túra 1994. augusztus 24-31.
 Mátra gyalogtúra 1994. október 1-2.
 Bükk trekking 1994. december 9-14.
 Pilis-barlang barlangtúra 1994. december 27.
 Naszályi-víznyelő barlangtérképezés 1995. február 10-15.
 Ráckevei-Duna vízi túra 1995. június 3.
 Naszály barlangtérképezés 1995. június 9-12.
 Kecskemét egyéb 1995. július 10.
 Erdély országjárás 1995. augusztus 15-20.
 Kecskemét fotótúra 1995. szeptember 22.
 Kecskemét fotótúra 1995. szeptember 24.
 Kecskemét fotótúra 1996. május 5.
 Naszály barlangtérképezés 1996. május 10-12.
 Kecskemét fotótúra 1996. július 21.
 Szigetkerülés fotótúra 1996. augusztus 6-12.
 Mátyás-hegyi barlang barlangtúra 1996. november 20.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 1996. december 1.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 1997. január 26.
 Mátyás-hegyi barlang barlangtúra 1997. március 1.
 Naszályi-víznyelő barlangtúra 1997. március 28-31.
 Ráckevei-Duna vízi túra 1997. július 5-6.
 Szigetköz vízi túra 1997. augusztus 9-18.
 Pilis gyalogtúra 1997. szeptember 7.
 Alba Régia-barlang barlangtúra 1997. szeptember 19-21.
 Szigetkerülés vízi túra 1997. szeptember 26-28.
 Vértes barlangtúra 1997. október 3-5.
 Aggteleki-karszt gyalogtúra 1997. október 22-26.
 Bakony barlangtúra 1997. december 29 - 1998. január 3.
 Mexikó-völgyi-víznyelő barlangtérképezés 1998. március 13-15.
 Beremendi Kristály-barlang barlangtúra 1998. március 20-22.
 Csodabogyós-barlang barlangtérképezés 1998. április 3-5.
 Mexikó-völgyi-víznyelő barlangtérképezés 1998. április 10-14.
 Liptói-Tátra gyalogtúra 1998. április 24-26.
 Naszályi-víznyelő barlangtúra 1998. május 8-10.
 Morva-karszt barlangtúra 1998. április 30 - május 3.
 Mexikó-völgyi-víznyelő barlangtérképezés 1998. május 15-16.
 Nagykőmázsai-víznyelő barlangtérképezés 1998. május 29-61.
 Gánti-barlang barlangtúra 1998. június 6-7.
 Raxi-Alpok gyalogtúra 1998. június 12-14.
 Nagykőmázsai-víznyelő barlangtérképezés 1998. július 3-5.
 Bükk barlangtúra 1998. július 10-12.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1998. július 23-26.
 Szigetkerülés vízi túra 1998. augusztus 28-30.
 Nagykőmázsai-víznyelő barlangtérképezés 1998. szeptember 4-6.
 Ráckevei-Duna vízi túra 1998. szeptember 12-13.
 Magas-Tátra gyalogtúra 1998. szeptember 25-27.
 Bükk gyalogtúra 1998. október 2-4.
 Alacsony-Tátra barlangtúra 1998. október 16-18.
 Alacsony-Tátra trekking 1998. október 22-27.
 Börzsöny egyéb 1998. október 30 - november 1.
 Szlovák Paradicsom gyalogtúra 1998. november 6-8.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 1998. november 13-15.
 Pénz-pataki-víznyelő barlangtúra 1998. november 27-29.
 Bükk barlangtúra 1998. december 28 - 1999. január 3.
 Pilis gyalogtúra 1999. január 24.
 Naszályi-víznyelő barlangtérképezés 1999. január 29-31.
 Börzsöny gyalogtúra 1999. február 5-7.
 Naszályi-víznyelő barlangtérképezés 1999. február 12-14.
 Naszályi-víznyelő barlangtérképezés 1999. március 12-15.
 Horvátország - Szlovénia országjárás 1999. március 26 - április 1.
 Magas-Tátra gyalogtúra 1999. április 2-4.
 Ráckevei-Duna egyéb 1999. április 5.
 Keszthelyi-hegység barlangtúra 1999. április 16-18.
 Mecsek barlangtúra 1999. április 25.
 Pilis gyalogtúra 1999. május 9.
 Vajas-fok vízi túra 1999. május 12-16.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 1999. május 21-24.
 Liptói-Tátra gyalogtúra 1999. június 11-13.
 Hernád - Sajó - Tisza-tó vízi túra 1999. június 19-27.
 Pudapesti állatkert fotótúra 1999. július 17.
 4 hegység 4 nap alatt gyalogtúra 1999. július 23-28.
 Szigetszentmiklós fotótúra 1999. augusztus 3.
 Alsóőrs - napfogyatkozás egyéb 1999. augusztus 11.
 Mont Blanc hegymászás 1999. szeptember 11-19.
 Bakony gyalogtúra 1999. szeptember 20.
 Ráckevei-Duna vízi túra 1999. szeptember 23.
 Naszályi víznyelő barlangtúra 1999. október 29-31.
 Bükk barlangtúra 1999. november 5-7.
 Kis-Fátra gyalogtúra 1999. november 19-21.
 Legény-barlang barlangtúra 1999. december 11.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1999. december 28 - 2000. január 2.
 Naszályi-víznyelő barlangtúra 2010. január 2.
 Pilis barlangtúra 2000. január 14-15.
 Alacsony-Tátra trekking 2000. január 28-30.
 Pilis barlangtúra 2000. február 11-13.
 Bükk barlangtúra 2000. február 18-20.
 Pizolit egyéb 2000. február 26.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 2000. március 10-12.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 2000. március 15-16.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 2000. március 19-20.
 Szigetszentmiklós egyéb 2000. április 21.
 Ráckevei-Duna egyéb 2000. április 24.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 2000. május 5-7.
 Szerbia barlangtúra 2000. június 9-14.
 Svájc hegymászás 2000. július 1-8.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2000. július 22.
 Horvátország egyéb 2000. július 28 - augusztus 6.
 Naszály kataszterezés barlangtérképezés 2000. augusztus 24-25.
 Naszály kataszterezés barlangtérképezés 2000. augusztus 26.
 Svájc - Wallis hegymászás 2000. szeptember 10-17.
 Ráckevei-Duna fotótúra 2010. január 23.
 Magas-Tátra gyalogtúra 2000. október 27-29.
 Létrási-vizesbarlang barlangtúra 2000. november 1-5.
 Szirén-barlang barlangtérképezés 2001. január 22-24.
 Ausztria gyalogtúra 2001. január 26-28.
 Pilis gyalogtúra 2001. február 3.
 Szirén-barlang barlangtérképezés 2001. február 16-18.
 Szlovák Paradicsom gyalogtúra 2001. február 23-25.
 Szirén-barlang barlangtérképezés 2001. március 7-8.
 Lyukó-bánya barlangtúra 2001. március 9.
 Szeleta-zsomboly takarítás barlangkutatás 2001. március 10-11.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2001. március 16.
 Naszályi víznyelő barlangtérképezés 2001. március 17.
 Pilis gyalogtúra 2010. január 24.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 2010. február 2.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2010. február 6.
 Pilis gyalogtúra 2010. február 12.
 Liptói-Tátra trekking 2001. május 3-5.
 Szirén-barlang barlangtérképezés 2001. június 1-4.
 Bódva vízi túra 2001. június 15-17.
 Pilis-barlang barlangtúra 2005. március 26.
 Pilis barlangtérképezés 2005. április 24.
 Pigga Bella barlangtúra 2001. augusztus 3-11.
 Szirén-barlang barlangtérképezés 2001. szeptember 21-23.
 Béke-barlang barlangtúra 2001. november 16-18.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2002. április 20.
 Szlovák Paradicsom gyalogtúra 2005. május 27-29.
 Magas-Tátra gyalogtúra 2005. június 24-26.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2002. november 9-10.
 Naszály kataszterezés barlangtérképezés 2003. január 3.
 Pilis gyalogtúra 2003. január 12.
 Pilis barlangtúra 2003. április 13.
 Naszály kataszterezés barlangtérképezés 2003. november 7-9.
 Nincskegyelem-aknabarlang barlangtérképezés 2002. május 26.
 Nincskegyelem-aknabarlang barlangtérképezés 2002. július 12-14.
 István-lápai-barlang barlangtérképezés 2002. október 31 - november 3.
 Szamentu-barlang fotótúra 2000. május 19-22.
 Vulkán "tor"-túra országjárás 2001. április 11-19.
 Grossglockner hegymászás 2001. július 20-24.
 Montenegro gyalogtúra 2001. október 4-7.
 Szerbia barlangtúra 2005. április 29 - május 3.
 István-lápai-barlang barlangtérképezés 2003. január 31 - február 2.
 Gellért-hegy Ősforrás-barlang barlangtérképezés 2003. március 7.
 Vénusz-barlang barlangtérképezés 2002. január 17-20.
 Holdvilág-árok ásatás 2005. szeptember 5-16.
 Juliai-Alpok - Triglav klettersteig 2005. június 17-19.
 Holdvilág-árok ásatás 2004. június 7-18.
 Gaseuse-Alpok gyalogtúra 2002. március 29 - április 1.
 Leány-barlang barlangtúra 2010. február 14.
 Vacska-barlang barlangtúra 2010. március 13-14.
 Mont Blanc hegymászás 2005. július 9-16.
 Remete-szurdok fotótúra 2010. március 27.
 Ráckevei-Duna fotótúra 2010. március 28.
 Korzika országjárás 2005. július 17-30.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2011. január 29.
 Ráckevei-Duna fotótúra 2011. január 30.
 István-lápai-barlang barlangtérképezés 2003. március 14-16.
 Mexikó-völgyi-víznyelő egyéb 2003. november 14-16.
 Diósjenő - tanfolyam oktatás egyéb 2003. december 13-14.
 Viktória-barlang barlangtúra 2005. november 25-27.
 Szerbia barlangtúra 2002. április 26 - május 1.
 István-lápai-barlang barlangtérképezés 2003. november 21-23.
 Montenegro országjárás 2005. október 1-9.
 Bükk - évadzáró egyéb 2005. szeptember 23-25.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 2003. december 28-30.
 Gran-Paradiso hegymászás 2002. szeptember 15-18.
 Szivárvány-barlang barlangtérképezés 2005. január 21-23.
 Szivárvány-barlang barlangtérképezés 2005. március 9-12.
 Szlovák Paradicsom gyalogtúra 2005. december 28-31.
 Korzika országjárás 2005. augusztus 13-27.
 Ásatási felmérés ásatás 2010. április 10.
 Montenegro - Durmitor barlangtúra 2002. augusztus 1-11.
 Szabó József-barlang barlangtúra 2005. február 19.
 Critical Mass biciklitúra 2010. április 24.
 Szivárvány-barlang barlangtérképezés 2004. december 10-12.
 Csepel-sziget egyéb 2010. április 17-18.
 Mecsek mélyén barlangtérképezés 2004. augusztus 14-20.
 Csepel-sziget biciklitúra 2010. május 30.
 Baka-barlang barlangtérképezés 2010. április 2-4.
 Naszály - kataszterezés barlangtérképezés 2004. március 13-15.
 Viktória-barlang barlangtérképezés 2004. június 25-28.
 Viktória-barlang - István-lápa barlangtérképezés 2004. július 30 - augusztus 2.
 Szabó József-barlang barlangtúra 2004. november 1.
 Bringa - körút biciklitúra 2010. május 15.
 Skandináv - körút országjárás 2002. június 15 - július 7.
 Holdvilág-árok - árvíz után fotótúra 2010. május 29.
 Atilla nap - Tápiószentmárton egyéb 2010. május 22.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2010. május 23-25.
 Szigetszentmiklós - Budapest biciklitúra 2010. június 5.
 Szeleta-zsomboly barlangtérképezés 2005. május 12-18.
 Bükk barlangtérképezés 2010. május 6-9.
 Hajnal a Ráckevei-Dunán fotótúra 2010. június 6.
 Holdvilág-árok ásatás 2010. június 8-20.
 Naszály - kataszterezés barlangtérképezés 2004. május 14-16.
 Canin - Gortani barlangtúra 2002. február 20-24.
 Színes felhők az égen fotótúra 2010. augusztus 27.
 Naszályi-víznyelő barlangtérképezés 2004. január 23-24.
 Hosszú-hegyi-zsomboly - tanf. egyéb 2004. február 14.
 Adamello - majdnem hegymászás 2003. szeptember 11-13.
 Dolomitok - Brenta-csoport klettersteig 2003. szeptember 14-16.
 Felhőformációk fotótúra 2010. július 20-21.
 Vértes gyalogtúra 2010. július 24.
 Zempléntől a Hortobágyig országjárás 2010. augusztus 18-21.
 Erdély - Bihar-hegység gyalogtúra 2004. október 8-10.
 Ráckevei-Duna fotótúra 2011. március 12.
 Bükk - Tebepuszta egyéb 2010. december 28-30.
 Holdvilág-árok ásatás 2010. augusztus 29 - szeptember 9.
 Viharfelhők fotótúra 2010. szeptember 28.
 Ajándék-barlang barlangtúra 2006. május 10-11.
 CSITT - Börzsöny egyéb 2010. november 13-14.
 Csepel-sziget biciklitúra 2010. október 15.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2010. augusztus 6.
 Naszály barlangtúra 2010. november 6.
 Szerbia - Beljanica-hegység barlangtúra 2003. május 1-4.
 Pilis gyalogtúra 2011. március 20.
 Visegrádi-hegység terep bejáró ásatás 2011. április 26.
 Kék-túra 01. Mátra 1-1. trekking 2010. december 11-13.
 Kék-túra 02. Börzsöny 1-1. trekking 2011. április 15-17.
 Szlovénia - extrém hegymászás 2003. június 6-9.
 Pilis - Klotild-barlang gyalogtúra 2011. április 3.
 Nyárjú-hegyi-barlangok barlangtérképezés 2011. április 23-25.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2011. június 6.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2011. június 5.
 István-lápai-barlang /létrázás barlangkutatás 2011. május 20-25.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2011. július 4.
 Retyezát hegymászás 2004. február 7-9.
 Vénusz-barlang barlangtúra 2004. november 26-27.
 Ausztria - klettersteig klettersteig 2011. június 10-13.
 Izland fotótúra 2010. június 24 - július 7.
 Erdély - Király-barlang barlangtúra 2003. április 18-21.
 Holdvilág-árok ásatás 2011. június 14-24.
 Valfrejus egyéb 2005. január 7-15.
 Holdvilág-árok ásatás 2011. július 13-29.
 Ráckevei Duna vízi túra 2011. október 16.
 Szerbia - Miroc-hegység barlangtúra 2004. április 30 - május 3.
 Leány-barlang barlangtúra 2011. október 23.
 Násznép-barlang barlangtérképezés 2002. február 9-10.
 Velencei karnevál egyéb 2002. február 2-3.
 Kamniki-Alpok - Őrség gyalogtúra 2011. október 8-10.
 Korzika GR-20 trekking 2003. július 3-16.
 Holdvilág-árok ásatás 2011. augusztus 22 - szeptember 2.
 Tisza-tó vízi túra 2011. szeptember 23-25.
 Nincskegyelem-aknabarlang barlangtérképezés 2002. május 4.
 Júliai-Alpok - Razor hegymászás 2011. szeptember 10-14.
 Bükk - minden egyben gyalogtúra 2011. november 11-13.
 Hosszú-hegyi-zsomboly - tanf. egyéb 2003. december 19-20.
 Somogyfajsz - CSITT egyéb 2011. november 19-20.
 Liptói-Tátra gyalogtúra 2004. október 22-24.
 Törökország - körút országjárás 2011. február 8-22.
 Vénusz-barlang barlangtérképezés 2001. december 7-8.
 Dolomitok - tavasz gyalogtúra 2004. május 28-31.
 Dél-Alföld egyéb 2012. január 28-30.
 Holdvilág-árok ásatás 2004. július 5-16.
 Vártúra a Pilisben gyalogtúra 2012. január 7.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 2001. december 28 - 2002. január 1.
 Naszály - kataszterezés barlangtérképezés 2004. szeptember 10.
 Ráckevei Duna télen fotótúra 2012. február 5.
 Holdvilág-árok ásatás 2006. június 12-23.
 Csókási-barlang barlangtérképezés 2006. december 2.
 Téli Naszály gyalogtúra 2003. december 4.
 Télvíz idején fotótúra 2012. február 8.
 Naszály - kataszterezés barlangkutatás 2006. március 25-26.
 Montenegro - 2011 gyalogtúra 2011. augusztus 12-21.
 Csemete-kerti-víznyelő barlangtérképezés 2006. március 4-5.
 Bükk - kutatásvezetői tanf. egyéb 2004. június 4-6.
 Naszályi kirándulás gyalogtúra 2006. október 14.
 Holdvilág-árok ásatás 2006. július 17-28.
 Holdvilág-árok ásatás 2006. augusztus 21 - szeptember 1.
 Csókás-réti tábor barlangtérképezés 2006. május 12-15.
 Dachstein tetején hegymászás 2006. június 30 - július 3.
 Naszályi-víznyelő barlangtúra 2006. június 4-5.
 Naszály - kataszterezés barlangkutatás 2006. október 4.
 Naszály - kataszterezés barlangtérképezés 2002. október 5-7.
 Pénz-pataki-tábor 1. barlangtérképezés 2006. október 21-23.
 Naszály - kis barlangok barlangtérképezés 2006. szeptember 3-4.
 Naszály - Déli oldal barlangkutatás 2006. augusztus 19.
 Horvátországi látogatás gyalogtúra 2006. április 29 - május 2.
 Hajnóczy-barlang barlangtúra 2006. március 18-19.
 Kék-túra 03. Cserhát 1-1. trekking 2012. január 21-24.
 Pénz-pataki-tábor 2. barlangtérképezés 2006. november 2-5.
 Naszály - augusztus barlangkutatás 2006. augusztus 20.
 Húsvéti barlangok barlangtérképezés 2006. április 14-18.
 Pilis barlangtérképezés 2003. október 11.
 Mecsek - Vízfő-barlang barlangtérképezés 2003. május 9-11.
 Holdvilág-árok ásatás 2009. június 2-11.
 Naszály - kataszterezés barlangtérképezés 2006. április 8-9.
 Változó égbolt fotótúra 2006. május 28.
 Duna két oldalán biciklitúra 2009. április 14.
 Áradó Tisza egyéb 2006. április 21-23.
 Ortler hegymászás 2006. július 6-10.
 Monte Rosa csoport hegymászás 2006. július 11-16.
 Bükk barlangtúra 2009. június 19-21.
 Téli Visegrádi-hegység gyalogtúra 2009. február 21.
 Bükk - Útmenti-zsomboly barlangtérképezés 2006. április 1-2.
 Tropicarium fotótúra 2009. június 23.
 Ausztria - esőtúra gyalogtúra 2009. május 29-30.
 Kunhegyesi-tó gyalogtúra 2003. április 5-6.
 Szegedi kiruccanás biciklitúra 2009. április 17-19.
 Állatkerti látogatás fotótúra 2009. április 21.
 Tisza-tó vízi túra 2009. június 12-14.
 Baka-barlang barlangtérképezés 2009. május 15-17.
 Tavaszi zsongás fotótúra 2012. március 10.
 Veszprémi állatkert fotótúra 2009. június 1.
 Ajándék-barlang fotótúra 2009. február 1.
 Nézsai-víznyelő barlangtérképezés 2006. június 10-11.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2009. szeptember 25.
 Terepbejárás ásatás 2009. október 17.
 Őszi ködben fotótúra 2009. október 23.
 Nézsai-víznyelő barlangtérképezés 2006. június 24.
 Ősz a naszályon egyéb 2006. október 28.
 Pénz-pataki-tábor 3. barlangtérképezés 2006. november 25-26.
 Háros-sziget gyalogtúra 2012. március 25.
 Bucka-tó fotótúra 2009. december 29.
 Júliai-Alpok - Prisank klettersteig 2006. október 6-8.
 Őszi Duna-kör biciklitúra 2009. november 14.
 Holdvilág-árok ásatás 2009. július 6-14.
 Csepel-sziget biciklitúra 2009. december 30.
 Dolomitok 2004. klettersteig 2004. szeptember 17-23.
 Sas-út trekking 2009. július 3-5.
 Ráckevei Duna fotótúra 2009. július 1.
 Zivatar a város felett fotótúra 2009. június 25.
 Szent István-barlang 1. barlangtérképezés 2012. február 21-24.
 Francia sielés egyéb 2009. január 10-18.
 Szeged - Üllés biciklitúra 2009. szeptember 9-13.
 Ünnepek egyéb 2009. december 23-26.
 Holdvilág-árok ásatás 2009. augusztus 24 - szeptember 4.
 Pál-völgyi-barlang barlangtúra 2012. március 24.
 Tél a Dunán fotótúra 2009. december 20.
 Szent Özséb-barlang barlangkutatás 2012. április 9.
 Dolomitok 2006. klettersteig 2006. szeptember 10-16.
 Molnár János-barlang barlangtúra 2009. december 28.
 Szicília - Etna gyalogtúra 2004. április 7-13.
 Tavasz a vízen fotótúra 2012. április 5.
 Őszi állatkert fotótúra 2009. október 27.
 Soltéz-kerti-mésztufabarlang barlangtúra 2012. március 26.
 Szent István-barlang 2. barlangtérképezés 2012. március 27-30.
 Szabó József-barlang barlangtúra 2009. december 27.
 Francia-Alpok klettersteig 2009. július 30 - augusztus 5.
 Alkony a Dunán fotótúra 2007. október 7.
 Holdvilág-árok ásatás 2007. július 9-20.
 Budakalász egyéb 2012. április 18.
 Királylaki-barlang barlangtúra 2011. december 8.
 Tűzijáték és vihar fotótúra 2007. augusztus 20-23.
 Bükki barlangászat barlangtúra 2012. április 14-15.
 Holdvilág-árok ásatás 2007. június 11-22.
 Tavasz az állatkertben fotótúra 2012. március 16.
 Montenegro gyalogtúra 2009. augusztus 14-23.
 Holdvilág-árok ásatás 2007. augusztus 24 - szeptember 3.
 Vihar után fotótúra 2007. május 30.
 Királylaki-barlang barlangtúra 2012. január 25.
 Útmenti-zsomboly barlangtérképezés 2012. június 22-24.
 Hajnal a vízen fotótúra 2007. szeptember 22.
 Bajót - Öreg-kő sziklamászás 2012. március 17-18.
 Szegedi felhőjáték fotótúra 2007. november 9-11.
 Bükki barlangolás barlangtúra 2012. április 23-24.
 Szerszám buli egyéb 2012. április 19-20.
 Ausztria hegyei között klettersteig 2007. április 28 - május 1.
 Pénz-pataki-tábor 4. barlangtérképezés 2007. január 26-28.
 Zivataros időszak fotótúra 2012. május 27.
 Csepel-sziget kerülés vízi túra 2007. május 26-28.
 Pénz-pataki-tábor 5. barlangtérképezés 2007. február 2-5.
 Tél a Fehér-tavon fotótúra 2007. december 25-28.
 Felhővarázs fotótúra 2012. június 25.
 Júliai-Alpok hegymászás 2007. június 7-10.
 Vesszős-gerinci-barlang barlangtérképezés 2007. március 31 - április 1.
 Sátorkőpusztai-barlang barlangtúra 2007. november 18.
 Pénz-pataki-tábor 6. barlangtérképezés 2007. február 22-25.
 Kanári-szigetek országjárás 2011. november 21 - december 5.
 Holdvilág-árok ásatás 2012. június 4-14.
 Pénz-pataki-tábor 7. barlangtérképezés 2007. szeptember 28 - október 2.
 Ünnepek egyéb 2007. december 29 - 2008. január 1.
 Őszi Tisza-tó fotótúra 2007. október 17-18.
 Morva-karszt barlangtúra 2007. június 1-5.
 Hajnal a dunán fotótúra 2007. október 8.
 Ópusztaszer fotótúra 2007. május 4-6.
 Ausztria klettersteig 2012. július 6-8.
 Dél-Alföld gyalogtúra 2012. június 16-17.
 Holdvilág-árok ásatás 2012. július 16-26.
 Tavaszi mérések a Bükkben barlangtérképezés 2007. március 15-18.
 Tisza-tó vízi túra 2007. augusztus 5.
 Felhős idők fotótúra 2007. július 29-30.
 Szent István-barlang 3. barlangtérképezés 2012. szeptember 11-14.
 Pénz-pataki-tábor 8. barlangtérképezés 2007. október 31 - november 3.
 Monte Roza hegymászás 2009. július 24-29.
 Naszályi-víznyelő barlangtúra 2007. március 2-4.
 Magas-Tátra (Kriván) gyalogtúra 2012. október 5-7.
 Bükkös-barlang barlangtérképezés 2007. május 10-13.
 Borókás tábor barlangtérképezés 2007. április 6-11.
 Felhővadászat fotótúra 2007. július 4.
 Kék-túra 04. - Gerecse trekking 2012. október 20-23.
 Holdvilág-árok (újra) ásatás 2008. július 28-31.
 Aggteleki tanfolyam barlangtúra 2012. október 31 - november 4.
 Zsombolyok a Bükkben barlangtérképezés 2007. július 21-24.
 Tél a Kamnikban hegymászás 2007. október 19-23.
 Majdnem Svájc egyéb 2007. június 30 - július 2.
 Siófoki látogatás egyéb 2012. november 16.
 Pénz-pataki-víznyelő fotótúra 2007. november 4.
 Tanösvényen fotótúra 2008. január 31 - február 3.
 Téli Pilis gyalogtúra 2008. január 5.
 Erdély - Királykő-gerinc trekking 2012. augusztus 14-17.
 Cuczor-sziget fotótúra 2008. január 13.
 Alkalmi pillanatok fotótúra 2008. február 7-9.
 Holdvilág-árok ásatás 2008. július 7-17.
 Hohe Tauern hegymászás 2012. július 27-31.
 Szeged - Mártély fotótúra 2008. június 27-29.
 Elmosott Liptó Tátra gyalogtúra 2008. július 25-27.
 Evezés a Dunán vízi túra 2008. július 4-5.
 Dobogókő - CSITT egyéb 2012. december 15.
 Naszály fotótúra 2008. április 11-12.
 Fényjáték fotótúra 2008. június 18-19.
 Vácrátóti botanikuskert fotótúra 2008. április 13.
 Stratena barlang barlangtúra 2008. november 28-30.
 Surlófényben egyéb 2008. június 30.
 Dolomitok 2009. klettersteig 2009. július 16-23.
 Az első hó fotótúra 2012. december 23.
 Holdvilág-árok ásatás 2008. június 2-11.
 Beremendi-kristálybarlang barlangtúra 2008. január 18.
 Cross Borns egyéb 2012. december 28.
 Szegedi vadaspark fotótúra 2008. március 14-15.
 Lamprechtshöhe barlangtúra 2008. február 21-24.
 Fenyves-réti barlangok barlangkutatás 2008. április 4-5.
 Zivatar felhők fotótúra 2008. március 13.
 Gilisztás-barlang barlangtérképezés 2008. január 19.
 Tisza-tó viharban vízi túra 2008. augusztus 8-10.
 Legény-barlang barlangkutatás 2012. december 29-30.
 Naszály fotótúra 2008. május 23-25.
 Szuadó-barlang barlangtérképezés 2008. január 20-22.
 Bélai Tátra gyalogtúra 2008. június 13-15.
 Zivatar előtt és után fotótúra 2008. április 19.
 Fények reggel és este fotótúra 2008. április 25.
 Trió-barlang barlangtúra 2008. március 1.
 Óévbúcsúztató fotótúra 2012. december 31.
 Téli Szlovákia gyalogtúra 2008. február 13-17.
 Borókás tábor barlangtérképezés 2008. augusztus 1-3.
 Ferenc-hegyi-barlang egyéb 2013. január 5.
 Holdvilág-árok ásatás 2012. augusztus 23 - szeptember 6.
 Miskolci vadaspark fotótúra 2008. április 6.
 Ködös város fotótúra 2013. január 9.
 Bükk - Nagymező gyalogtúra 2008. május 30 - június 1.
 Nagyharsányi-kristálybarlang fotótúra 2013. január 10.
 Korzika tavasszal trekking 2008. május 1-12.
 Mecsek Vízfő-barlang barlangtúra 2008. március 2.
 Téli tanösvény fotótúra 2008. január 2.
 Rábca partján fotótúra 2013. március 8.
 Ausztria - Ankogel hegymászás 2012. szeptember 27-30.
 Győr - Rába mentén fotótúra 2013. március 13.
 Bükk - november barlangtérképezés 2008. november 14-21.
 Tavaszi Dunapart fotótúra 2013. április 10.
 Bükki tanfolyam barlangtúra 2013. március 14-17.
 Legény-Vacska átmenő túra barlangtúra 2013. április 6.
 Holdvilág-árok egyéb 2013. április 24-25.
 Bihar-hegység gyalogtúra 2013. február 22-24.
 Kamniki Alpok gyalogtúra 2012. szeptember 20-23.
 Télen a Radnai-havasokban trekking 2013. január 26 - február 2.
 Királylaki-barlang fotótúra 2013. április 13.
 Tekerés a hidakon át biciklitúra 2013. április 14.
 Szigetköz vízi túra 2013. május 4-5.
 Aggteleki barlangvilág barlangtúra 2013. március 30 - április 1.
 Zivatargócban fotótúra 2013. május 19.
 Legény-barlang barlangkutatás 2013. április 21.
 Felhők fotótúra 2013. május 27.
 Szopláki-öröglyuk fotótúra 2013. május 26.
 Svájci kalandozások hegymászás 2007. augusztus 9-19.
 Ipolyon és a Dunán vízi túra 2013. április 27 - május 1.
 Szlovén hegyek között barlangtúra 2008. október 22-26.
 Zivatar felhők fotótúra 2013. június 11.
 Holdvilág-árok ásatás 2013. június 3-10.
 Vulkántúra Szcíliában országjárás 2012. április 28 - május 12.
 Kormányzás a dunán egyéb 2013. július 19.
 Végig a sárga jelzésen gyalogtúra 2013. július 18.
 Dolomitok 2013 klettersteig 2013. július 12-16.
 Csepel szigeten biciklitúra 2013. szeptember 13-14.
 Gemenc - Szekszárd fotótúra 2013. szeptember 21-22.
 Naszályi túra barlangtúra 2013. augusztus 24.
 Holdvilág-árok ásatás 2013. július 22 - augusztus 7.
 Újszászi látogatás fotótúra 2013. szeptember 17.
 Séta a tanösvényen fotótúra 2013. szeptember 27.
 Zárszámadás egyéb 2013. október 4.
 Jordánia - körút országjárás 2011. május 1-11.
 Holdvilág-árok ásatás 2013. augusztus 29 - szeptember 10.
 Ősz a Dunán fotótúra 2013. november 2.
 Központi Gerecse barlangjai barlangtúra 2013. szeptember 28.
 Kesselő-hegy barlangjai barlangtúra 2013. szeptember 29.
 Elfsong - koncert egyéb 2013. november 22.
 Hódmezővásárhely éjjel fotótúra 2013. november 30 - december 1.
 Ausztria klettersteig klettersteig 2013. augusztus 16-19.
 Állatkerti séta fotó-géppel fotótúra 2013. október 3.
 Őszi napfényben fotótúra 2013. november 16.
 Holdvilág-árok - Mérés egyéb 2013. december 4-5.
 Bihar-hegység trekking 2013. október 5-8.
 Mátra - séta az erdőben gyalogtúra 2013. november 9-10.
 Vörös-kő környékén gyalogtúra 2013. október 30-31.
 Könnyű tél a Pilisben gyalogtúra 2013. december 25.
 Alföldi kék-túra 1. szakasz biciklitúra 2013. október 10-20.
 Kék-túra 05. - Bakony trekking 2013. október 22-27.
 Kék-túra 06. Pilis-Budai-h. 1. trekking 2013. december 28-30.
 Erdély - Padis barlangtúra 2004. augusztus 6-13.
 Tavasz a télben gyalogtúra 2014. január 2-4.
 Homok-hegyi-barlang barlangtérképezés 2014. január 27.
 Budai-hegység gyalogtúra 2014. január 9.
 Ajándék-barlang barlangkutatás 2014. január 23.
 Ilona-völgy vízesés gyalogtúra 2014. január 31 - február 2.
 Apátkuti-völgyből völgybe gyalogtúra 2014. február 7.
 Éjszakai Budapest fotótúra 2014. február 3.
 Kék-túra 07. Pilis-Visegrádi 2 trekking 2014. január 11-12.
 Marokkói körút országjárás 2003. augusztus 19 - szeptember 7.
 Naszályi-víznyelő 1. barlangtérképezés 2014. február 8-9.
 Kék-túra 08. Börzsöny 2. gyalogtúra 2014. január 28.
 Gyöngyös és környéke fotótúra 2014. február 16.
 Kékesről - Gyöngyösre gyalogtúra 2014. február 14-15.
 Budai-vár az éjben fotótúra 2014. február 17.
 Bajóti Büdös-lyuk barlangtúra 2014. február 28.
 Térképezés a Bükkben 1. barlangtérképezés 2014. február 21-24.
 Naszályi-víznyelő 2. barlangtérképezés 2014. március 1-2.
 Balatonedericsi barlangok barlangtúra 2014. március 7-9.
 Mérések a Bükkben 2. barlangtérképezés 2014. március 19-21.
 Jászberényi állatkert fotótúra 2014. március 22.
 Hegyes-tű - Tihany gyalogtúra 2014. április 4.
 Esztramos táróiban barlangkutatás 2014. március 11-12.
 Esztramos barlangjaiban barlangkutatás 2014. március 13-14.
 Naszály barlangtérképezés 2014. április 5-6.
 Mátra 900-as csúcsai gyalogtúra 2014. március 23-24.
 Izland és Feröer-szigetek országjárás 2008. augusztus 21 - szeptember 20.
 Szirtek barlangjai 1. barlangtúra 2014. március 27.
 Felhők az égen fotótúra 2014. április 16.
 Tisza-tó kerülés biciklitúra 2014. április 12-13.
 Bükki barlangok 3. barlangtérképezés 2014. április 8-11.
 Esztramos barlangjai barlangtúra 2014. április 20.
 Térképezés a Bükkben 4. barlangtérképezés 2014. április 18-19.
 Palotai barlangok barlangtérképezés 2014. április 21.
 Naplemente a Nagy Dunánál fotótúra 2014. április 28.
 Föld alatt és felett barlangtérképezés 2014. április 23-26.
 Esős időben a Ráckevei Dunánál fotótúra 2014. május 2.
 Cseszneki ferraták klettersteig 2014. május 24-25.
 Barlangok a Bükkben barlangtérképezés 2014. május 10-11.
 Jurta a Balatonfelvidéken fotótúra 2014. június 16-17.
 Holdvilág-árok ásatás 2014. május 26 - június 13.
 Aggteleki barlangjárások barlangtérképezés 2014. május 12-16.
 Holdvilág-árok ásatás 2014. június 23 - július 10.
 Balatonhenyei pillanatok fotótúra 2014. szeptember 12-13.
 Grosser Hafner hegymászás 2014. június 19-22.
 Naplementében a Hegyestű fotótúra 2014. augusztus 28-29.
 Ajándék-barlang barlangtérképezés 2014. szeptember 15-16.
 Viharzónában fotótúra 2014. szeptember 14.
 Aggteleki mérések barlangtérképezés 2014. szeptember 30 - október 2.
 Holdvilág-árok ásatás 2014. július 28 - augusztus 15.
 Városligeti ősz fotótúra 2014. november 15.
 Karavankák gyalogtúra 2014. szeptember 27-28.
 Balatonhenye és Miklós fotótúra 2014. november 21.
 Bükki mérések 8. barlangtérképezés 2014. december 16-18.
 Szopláki-Ördöglyuk barlangtérképezés 2015.