Tofana di Mezzo & Dento klettersteig 2014. augusztus 18.