Pilis - Klotild-barlang gyalogtúra 2011. április 3.