Írások:   1989. március 18. Kezdetek: Az első „barlangolások”
1990. február 10. Ismerkedés a Hét-lyuk zsombollyal
1997. február 25. Bivak az etetőben
2000. 0. Alapfokú tanfolyam 1999/2000
2010. július 25. Vaddisznó – tízen a fán
2011. június 30. Kapcsolat

 
Kezdetek: Az első „barlangolások”

(Ismerkedés az al-világgal)
 
Húsvét, az ősi hagyományok ünnepe.
Így volt ez mindig, különösen régen, a 80’-as években. Ám nem mindenki lelkesedik a hagyományokért, különösen nem a locsolkodás, illetve más ezzel kapcsolatos dolgokért.
Ekkor sokan keresnek menedéket a természetben, ki a locsolók, ki a locsolkodás elől.
 
Így volt az a négyes is, akik elszántan taposták az út porát valahol a Börzsöny peremén. Kis létszámú társaság: két fiú és két leány felállással, sietősen haladtak egyelőre ismeretlen céljuk felé. Egy kivételével valamennyien városiak, akik menekülésként választották ezt a természeti programot.
Felkészületlenül, információk és térkép nélkül indultak neki az erdőnek, s most eltévedtek. Királyrétről Nagymarosra szerettek volna eljutni kora délutánra, hogy onnan vonattal térjenek vissza, a jóval ismertebb nagyvárosi vadonba. Valahol azonban rosszkor fordultak rossz felé, ráadásul nem sokkal később még a jelzett útról is sikerült letévedni. Most igyekeznek még világosban eljutni valamilyen lakott településre, mert sötétedés után biztosan nincs sok esélyük e-cél elérésére. Márpedig áprilisban még viszonylag korán sötétedik, így nincs túl sok idejük, s máris du. 16 óra után jár az idő.
 
Az erdő csendes, néma, lombozat még nem susog, nem volt ideje kihajtani, bár a rügyek már duzzadnak az ágak végén. Némelyik kicsit elő is dugta piciny levél csúcsát, de éppen csak, mintha kóstolgatná a kinti világot, vajon érdemes-e előbújni. A napfény elő,-előragyog a bodros felhők közül, ki-kikacsingat az alatta lévő tájra, mintha csak meg-megszemlélné azt. Ennek ellenére nem mozdul a négy turistától eltekintve szinte semmi. Csupán egy apró madárka reppen ágról-ágra, ám a kirándulók erről tudomást sem vesznek. Haladnak tovább sietős léptekkel az ismeretlen felé, majd pár perc múlva eltűnnek az út kanyarjában.
Közben odafent a sors nagykönyvében új fejezet nyílik, s a lapok megtelnek történetekkel, melyek meghatározzák egy-egy ember életútjának irányát, mégpedig ezúttal, elsőként egy kiadós vihar formájában.
Északnyugat felől a kéklő égen szürke foszlányok jelennek meg először elszórva, foltokban, ám nem sok idő múlva egységes frontba állnak össze, s indítanak támadást a földi világ felé. A Börzsöny azonban az útjukat állja, mire a felhőrendszer megtorpan, tömörödik, majd a hátulról jövő nyomás hatására továbbnyomul, behatolva a völgyekbe, s benyomul a fák közé, végül engedelmeskedve a fizika törvényeinek, felemelkedik, feltornyosul, majd nem sokkal később eléri a magasabb, hidegebb légrétegeket, melynek hatására lehűl, s vad heves hóvihar formájában kicsapódik.
 
Odalent a négy turista mit sem sejtve az elemek e készülődő játékáról, még mindig sietnek valamerre, amerre a helyes irányt sejtik. Hirtelen, szinte percek alatt esti szürkület borul rájuk. Mire egyáltalán felfogják, mi történik, máris olyan hóvihar szakadt a nyakukba, melyet még sosem éltek át. Látótávolság alig pár méterre korlátozódott, s alig egy perc alatt fehérbe öltözik az eddig tarka, kora tavaszi virágokkal díszített barnás táj. A hóval együtt feltámad a szél is, mely hidegen süvítve vágtat át az erdő fái között, meghajtva, megtörve az ágakat. Felragadja a frissen hullott havat, s oldalról, alulról préseli be minden apró résbe, zugba.
Az eltévedt vándorok minden létező ruhadarabjukat magukra kapva, s beburkolózva, futva próbáltak megszökni a késői tél haragja elől. A következő kanyar hirtelen különös menedéket kínált nekik, ugyanis a meredek hegyoldalban sötét, mégis hívogató nyílás sötétlik. Ők megtorpannak, majd pár másodperccel később az egyetlen nem városi továbblép az ismeretlenbe. Ez a lépés eldöntötte életének további irányát, bár erről Ő mit sem tud. A hideg kavargó világból nyugodt, csendes, szinte méltóságteljes földöntúli hangulatú szigetre csöppen. Hirtelen eltűnik minden, csak a pillanat létezik. Az eddigi áthatolhatatlan sötét sem volt olyan mély, ijesztő, inkább megnyugtató, csendes. Nyugalmat áraszt, mely megtelik halovány árnyakkal.
Gyertek! – hívja a társait, s azok megfogadva a tanácsot, beléptek.
Valahonnan előkerül a zseblámpa, melynek sárgásfehér fénysugara utat nyit az ismeretlenbe. Ezzel együtt a varázs is eltűnik, helyét átadva a felfedezés izgalmának. Az egyetlen lámpa is elég volt, hogy megismerjék a kicsiny (mesterségesen vájt) alagutat. Rövid, szabályos vágat, falai nyirkosak, mennyezetéből gyökérszálak csüngtek alá, rajtuk apró vízcseppek, melyek időnként elváltak a növény száltól, s aláhullottak a sötétségbe.
A gyökérszálak között egy apró, számukra ez idáig ismeretlen élőlény rejtőzködik, két, kicsiny lábacskájával kapaszkodva a mennyezet rücskös kőzetében. A lábán kívül más testrésze alig látszik. Vékony, bőrszerű hártyáival vonja be a testét, csupán az összezáródásánál látható egy keskeny sávban egy piciny tömpe orrszerű valami, s egy csomó szőrszál, melyen apró páracseppek csillannak meg, a lámpa gyenge sugaraiban. Roppant érdekes és izgalmas az egész jelenség, különösen akkor, mikor valamelyikük túl közel hajolt a szemrevételezésben, s ilyenkor az apró lény vékony lábain finoman feljebb húzta magát. Ám, ha távolodott az illető, az újra visszaereszkedett.
A vágat végét kőtörmelék és föld zárta el. Előtte vastagon felhalmozódott avar réteg puha pihenőhelyet kínál, amit kis idővel később igénybe is vesz a társaság. Csupán az egyikük tér vissza a bejárati nyíláshoz szemügyre venni a kinti, vigasztalhatatlan szürke, fehér és fekete külvilágot, amely a jelen pillanatban rideg és elutasító. Idebent, ha nem is meleg, mindenesetre barátságos, védett zugra leltek. Összekucorodtak a puha avarszőnyegen és várják az idő javulását. Közben telik-múlik az idő, s hamarosan ténylegesen is beesteledik, s eláll a hóvihar, ám a társaság mindebből semmit nem vesz észre, ugyanis elnyomta őket a buzgóság. A mély avar halomból csupán halk, egyenletes szuszogás hallatszik, jelezve, hogy van ott élet. Azonban az alvás nem tart sokáig, a hóban elázott ruhák a testmozgás következtében termelődött hőt régen elvesztették, s az üreg hűvöse hamarosan átjárja őket, így nemsokára reszketve riadnak fel.
Együtt mennek a kijárathoz, ahol tompa, szürkés-fehérség fogadja őket. A hó nem esik, ám mindent beburkolt a hideg nedves, fehér paplannal, melyet a szél-úr egyenletesen elsimított, elrendezett. Az út felett keskeny sávban látszik az égbolt egy vékony szelete, melyen ón-szürke felhők nyomulnak lassan tova. Néha egy-egy pillanatra feltűnik néhány csillag, ám a felhőzet hamar eltakarja őket. Nem volt más hátra, tovább kell indulni, hiszen megfelelő eszközök nélkül nem tölthetik itt az éjszakát. Pedig igazán kényelmes bivakhely lenne.
Így hát felkerekednek, s folytatják útjukat valamerre, tovább az ismeretlenbe. Furcsa volt, hogy nem egészen 3 órával ezelőtt még virágok között, időnkénti napsütésben gyalogoltak, most viszont az ólmos szürkeségben, s ropog a hó a talpuk alatt. Nemsokára a maradék felhőfoszlányokat is kisöpri a szél, s az ég sötét kárpitján, mint megannyi apró gyémánt, felragyognak a csillagok, de ezzel együtt fokozatosan hűl a kinti hőmérséklet. Ezt azonban a vándorok kevésbé érzékelik, hiszen a mozgás természetes hőtermelő hatása most is érvényesül.
Még jó néhány eseménytelen gyaloglós órát követően, éjjel 2-re település fényei csillannak meg a fák között. Fél órával később megérkeznek Márianosztrára, majd a vasútállomására...
 
Néhány nappal később két fiatal legény bújja az időközben beszerzett Börzsöny turistatérképet, próbálják beazonosítani, merre is jártak korábban. Ismerős és ismeretlen nevek sokasága a térkép papírján. Az indulási és érkezési helyszín biztos, a közte lévő számtalan útvariáció egyike az övék... de vajon melyik? Jelzések, ösvények és jelek mindenfelé. Közöttük egy apró Ω is. Mi is az?… Jelmagyarázat szerint barlang, pince, üreg. Most melyik?
-Maradjunk az omegánál!- hangzik a javaslat.
-Elfogadva!
-Menjünk a hétvégén is, csak valahova közelebbre! –így a következő javaslat.
-A Pilisbe úgy emlékszem ott is szerepelnek „omegák” a térképen. -jön a válasz.
-Ok! Van róla térképed?
-Nem, nincs, de majd kölcsönkérek valakitől. – hangzik.
Ám ebből nem lett semmi, nemcsak a hétvégén, hanem az azt követő kettőn sem…
 
A harmadikon viszont már igen. Ám a lányok kívánsága szerint nem „omegázni”, hanem Egerbe, majd a szilvásváradi Szalajka-vízeséshez kirándulnak… s onnan fel Istállós-kőre, útba ejtve a híres Ősember-barlangot. Itt, az elhelyezett tábla segítségével már tisztább képet kapnak az „omega” és a barlang fogalmáról. Istállós-kő tetején újabb álmélkodásra találnak okot. A Kékes párába burkolódzó hegyláncok szabálytalan, izgalmas és misztikus hangulata varázslatos. Ebben a közegben könnyedén megelevenedtek a mesehősök alanyai, s izgalmas történetekkel töltik meg a titokzatosság homályába vesző hegyláncokat. Különösen egyikük képzeletét ragadta meg nagyon, hiszen ő egyébként is falun nőtt fel, és sokat olvasott és sokat volt a természetben, gyerekkorában. Így most másfajta, mégis valahogy ismerős érzés ragadja hatalmába, amely – tudja – soha többé nem ereszti el. A köves tetőről visszatérve, tüzetesebben is megnézik a barlangot, bevilágítják minden kicsiny zegzugát. Rácsodálkoznak az ott talált dolgokra, formákra és élőlényekre, a legapróbb bogárkától a denevérig. Nem sejtve, hogy ezzel megvan az első és részletes barlangtúrájuk, amit a jövőben, különösen az egyikük esetében számtalan követ majd, sőt ez a tevékenység kiegészítve hasonlókkal meghatározza életének irányát…

Szabó R. Zoltán
1989. március 18.

 Dolomitok klettersteig 2001. augusztus 12-17.
 Dolomitok klettersteig 2002. szeptember 19-22.
 Görögország egyéb 1998. augusztus 10-23.
 Erdély egyéb 1999. augusztus 15-29.
 Törökugrató sziklamászás 1988. augusztus 28.
 Törökugrató sziklamászás 1989. április 22.
 Bükk gyalogtúra 1989. május 5-9.
 Pilis gyalogtúra 1989. május 27-28.
 Törökugrató sziklamászás 1989. június 4.
 Ráckevei-Duna gyalogtúra 1989. június 10-11.
 NDK gyalogtúra 1989. július 5-16.
 Mátra trekking 1989. július 21-23.
 Kevély-nyergi-zsomboly barlangtúra 1989. július 30.
 Mecsek trekking 1989. augusztus 7-10.
 Bükk trekking 1989. augusztus 11-13.
 Pilis-barlang barlangtúra 1989. augusztus 19.
 Ezüst-hegyi-barlang barlangtúra 1989. szeptember 9.
 Gerecse trekking 1989. szeptember 15-17.
 Róka-hegyi kristály barlang barlangtúra 1989. szeptember 23-24.
 Bakony - Vértes trekking 1989. szeptember 29 - október 1.
 Rácskai-barlang barlangtúra 1989. november 3.
 Arany-lyuk barlangtúra 1989. november 5.
 Szeleta-zsomboly barlangtúra 1989. november 17-19.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1989. október 27-29.
 Bányász-zsomboly barlangtúra 1989. november 25-26.
 Leány - Legény-barlang barlangtúra 1989. december 17.
 Budai-hegység gyalogtúra 1990. január 14.
 Gerecse gyalogtúra 1990. január 20-21.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 1990. január 28.
 Pilis gyalogtúra 1990. február 3.
 Pilis sziklamászás 1990. február 20-23.
 Gerecse - Bajót barlangtúra 1990. március 2-4.
 Vértes gyalogtúra 1990. március 9-11.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1990. március 30 - április 1.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1990. április 5-6.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1990. április 7-8.
 Gerecse gyalogtúra 1990. április 13-16.
 Hosszú-hegyi barlangok barlangtúra 1990. április 17.
 Szemlő-hegyi-barlang barlangtúra 1990. április 19.
 Bátori-barlang barlangtúra 1990. április 22.
 Bükk barlangtúra 1990. június 14-22.
 Vértes László-barlang barlangtúra 1990. június 28-30.
 Gerecse sziklamászás 1990. augusztus 3-5.
 Pilis gyalogtúra 1990. augusztus 11-12.
 Pilis gyalogtúra 1990. augusztus 17-19.
 Erdély - Bihar-hegység barlangtúra 1990. szeptember 1-9.
 Vértes barlangtúra 1990. szeptember 14-16.
 József-hegyi-barlang barlangtúra 1990. október 10.
 Bakony barlangtúra 1990. október 19-22.
 István-Lápai-barlang barlangtúra 1990. október 24-26.
 Otthon egyéb 1990. november 30.
 Gerecse gyalogtúra 1990. december 21-23.
 Erdély - Bihar-hegység barlangtúra 1990. december 28 - 1991. január 2.
 Bakony barlangtúra 1991. február 1-3.
 Gerecse gyalogtúra 1991. március 2-3.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 1991. március 31.
 Pilis barlangtúra 1991. április 4-5.
 Börzsöny gyalogtúra 1991. május 10-12.
 Gerecse gyalogtúra 1991. április 12-14.
 Aggteleki-karszt gyalogtúra 1991. május 31 - június 2.
 Pilis barlangtúra 1991. június 8-9.
 Pilis gyalogtúra 1991. június 16.
 Piis barlangtúra 1991. június 29-30.
 Aggteleki-karszt gyalogtúra 1991. július 3-4.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1991. július 12-19.
 Bükk egyéb 1991. augusztus 12-18.
 Csehszlovákia gyalogtúra 1991. szeptember 27-29.
 Bakony barlangtúra 1991. október 11-13.
 Pilis sziklamászás 1991. november 8-10.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1991. november 29 - december 1.
 Bakony gyalogtúra 1991. december 27-29.
 Pilis gyalogtúra 1992. június 25-30.
 Szigetköz vízi túra 1992. július 10-18.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1992. július 19-25.
 Naszály barlangtérképezés 1993. január 22-23.
 Mecsek gyalogtúra 1993. március 12-15.
 Eljegyzés egyéb 1993. március 28.
 Naszály barlangtúra 1993. április 2-5.
 Naszály barlangtérképezés 1993. május 28-31.
 Mecsek barlangtúra 1993. június 11-13.
 Kecskemét egyéb 1993. június 26.
 Alacsony-Tátra gyalogtúra 1993. július 30 - augusztus 8.
 Esküvő egyéb 1993. október 9.
 Felsőpetény barlangtérképezés 1993. december 3-5.
 Bükk gyalogtúra 1993. december 27-29.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 1994. március 4-6.
 Pilis gyalogtúra 1994. március 14-15.
 Kecskemét egyéb 1994. március 23.
 Naszály barlangtérképezés 1994. április 22-24.
 Balatonfenyves egyéb 1994. június 4.
 Kecskemét fotótúra 1994. július 2.
 Szigetköz vízi túra 1994. augusztus 24-31.
 Mátra gyalogtúra 1994. október 1-2.
 Bükk trekking 1994. december 9-14.
 Pilis-barlang barlangtúra 1994. december 27.
 Naszályi-víznyelő barlangtérképezés 1995. február 10-15.
 Ráckevei-Duna vízi túra 1995. június 3.
 Naszály barlangtérképezés 1995. június 9-12.
 Kecskemét egyéb 1995. július 10.
 Erdély országjárás 1995. augusztus 15-20.
 Kecskemét fotótúra 1995. szeptember 22.
 Kecskemét fotótúra 1995. szeptember 24.
 Kecskemét fotótúra 1996. május 5.
 Naszály barlangtérképezés 1996. május 10-12.
 Kecskemét fotótúra 1996. július 21.
 Szigetkerülés fotótúra 1996. augusztus 6-12.
 Mátyás-hegyi barlang barlangtúra 1996. november 20.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 1996. december 1.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 1997. január 26.
 Mátyás-hegyi barlang barlangtúra 1997. március 1.
 Naszályi-víznyelő barlangtúra 1997. március 28-31.
 Ráckevei-Duna vízi túra 1997. július 5-6.
 Szigetköz vízi túra 1997. augusztus 9-18.
 Pilis gyalogtúra 1997. szeptember 7.
 Alba Régia-barlang barlangtúra 1997. szeptember 19-21.
 Szigetkerülés vízi túra 1997. szeptember 26-28.
 Vértes barlangtúra 1997. október 3-5.
 Aggteleki-karszt gyalogtúra 1997. október 22-26.
 Bakony barlangtúra 1997. december 29 - 1998. január 3.
 Mexikó-völgyi-víznyelő barlangtérképezés 1998. március 13-15.
 Beremendi Kristály-barlang barlangtúra 1998. március 20-22.
 Csodabogyós-barlang barlangtérképezés 1998. április 3-5.
 Mexikó-völgyi-víznyelő barlangtérképezés 1998. április 10-14.
 Liptói-Tátra gyalogtúra 1998. április 24-26.
 Naszályi-víznyelő barlangtúra 1998. május 8-10.
 Morva-karszt barlangtúra 1998. április 30 - május 3.
 Mexikó-völgyi-víznyelő barlangtérképezés 1998. május 15-16.
 Nagykőmázsai-víznyelő barlangtérképezés 1998. május 29-61.
 Gánti-barlang barlangtúra 1998. június 6-7.
 Raxi-Alpok gyalogtúra 1998. június 12-14.
 Nagykőmázsai-víznyelő barlangtérképezés 1998. július 3-5.
 Bükk barlangtúra 1998. július 10-12.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1998. július 23-26.
 Szigetkerülés vízi túra 1998. augusztus 28-30.
 Nagykőmázsai-víznyelő barlangtérképezés 1998. szeptember 4-6.
 Ráckevei-Duna vízi túra 1998. szeptember 12-13.
 Magas-Tátra gyalogtúra 1998. szeptember 25-27.
 Bükk gyalogtúra 1998. október 2-4.
 Alacsony-Tátra barlangtúra 1998. október 16-18.
 Alacsony-Tátra trekking 1998. október 22-27.
 Börzsöny egyéb 1998. október 30 - november 1.
 Szlovák Paradicsom gyalogtúra 1998. november 6-8.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 1998. november 13-15.
 Pénz-pataki-víznyelő barlangtúra 1998. november 27-29.
 Bükk barlangtúra 1998. december 28 - 1999. január 3.
 Pilis gyalogtúra 1999. január 24.
 Naszályi-víznyelő barlangtérképezés 1999. január 29-31.
 Börzsöny gyalogtúra 1999. február 5-7.
 Naszályi-víznyelő barlangtérképezés 1999. február 12-14.
 Naszályi-víznyelő barlangtérképezés 1999. március 12-15.
 Horvátország - Szlovénia országjárás 1999. március 26 - április 1.
 Magas-Tátra gyalogtúra 1999. április 2-4.
 Ráckevei-Duna egyéb 1999. április 5.
 Keszthelyi-hegység barlangtúra 1999. április 16-18.
 Mecsek barlangtúra 1999. április 25.
 Pilis gyalogtúra 1999. május 9.
 Vajas-fok vízi túra 1999. május 12-16.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 1999. május 21-24.
 Liptói-Tátra gyalogtúra 1999. június 11-13.
 Hernád - Sajó - Tisza-tó vízi túra 1999. június 19-27.
 Pudapesti állatkert fotótúra 1999. július 17.
 4 hegység 4 nap alatt gyalogtúra 1999. július 23-28.
 Szigetszentmiklós fotótúra 1999. augusztus 3.
 Alsóőrs - napfogyatkozás egyéb 1999. augusztus 11.
 Mont Blanc hegymászás 1999. szeptember 11-19.
 Bakony gyalogtúra 1999. szeptember 20.
 Ráckevei-Duna vízi túra 1999. szeptember 23.
 Naszályi víznyelő barlangtúra 1999. október 29-31.
 Bükk barlangtúra 1999. november 5-7.
 Kis-Fátra gyalogtúra 1999. november 19-21.
 Legény-barlang barlangtúra 1999. december 11.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 1999. december 28 - 2000. január 2.
 Naszályi-víznyelő barlangtúra 2010. január 2.
 Pilis barlangtúra 2000. január 14-15.
 Alacsony-Tátra trekking 2000. január 28-30.
 Pilis barlangtúra 2000. február 11-13.
 Bükk barlangtúra 2000. február 18-20.
 Pizolit egyéb 2000. február 26.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 2000. március 10-12.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 2000. március 15-16.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 2000. március 19-20.
 Szigetszentmiklós egyéb 2000. április 21.
 Ráckevei-Duna egyéb 2000. április 24.
 Szamentu-barlang barlangtérképezés 2000. május 5-7.
 Szerbia barlangtúra 2000. június 9-14.
 Svájc hegymászás 2000. július 1-8.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2000. július 22.
 Horvátország egyéb 2000. július 28 - augusztus 6.
 Naszály kataszterezés barlangtérképezés 2000. augusztus 24-25.
 Naszály kataszterezés barlangtérképezés 2000. augusztus 26.
 Svájc - Wallis hegymászás 2000. szeptember 10-17.
 Ráckevei-Duna fotótúra 2010. január 23.
 Magas-Tátra gyalogtúra 2000. október 27-29.
 Létrási-vizesbarlang barlangtúra 2000. november 1-5.
 Szirén-barlang barlangtérképezés 2001. január 22-24.
 Ausztria gyalogtúra 2001. január 26-28.
 Pilis gyalogtúra 2001. február 3.
 Szirén-barlang barlangtérképezés 2001. február 16-18.
 Szlovák Paradicsom gyalogtúra 2001. február 23-25.
 Szirén-barlang barlangtérképezés 2001. március 7-8.
 Lyukó-bánya barlangtúra 2001. március 9.
 Szeleta-zsomboly takarítás barlangkutatás 2001. március 10-11.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2001. március 16.
 Naszályi víznyelő barlangtérképezés 2001. március 17.
 Pilis gyalogtúra 2010. január 24.
 Visegrádi-hegység gyalogtúra 2010. február 2.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2010. február 6.
 Pilis gyalogtúra 2010. február 12.
 Liptói-Tátra trekking 2001. május 3-5.
 Szirén-barlang barlangtérképezés 2001. június 1-4.
 Bódva vízi túra 2001. június 15-17.
 Pilis-barlang barlangtúra 2005. március 26.
 Pilis barlangtérképezés 2005. április 24.
 Pigga Bella barlangtúra 2001. augusztus 3-11.
 Szirén-barlang barlangtérképezés 2001. szeptember 21-23.
 Béke-barlang barlangtúra 2001. november 16-18.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2002. április 20.
 Szlovák Paradicsom gyalogtúra 2005. május 27-29.
 Magas-Tátra gyalogtúra 2005. június 24-26.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2002. november 9-10.
 Naszály kataszterezés barlangtérképezés 2003. január 3.
 Pilis gyalogtúra 2003. január 12.
 Pilis barlangtúra 2003. április 13.
 Naszály kataszterezés barlangtérképezés 2003. november 7-9.
 Nincskegyelem-aknabarlang barlangtérképezés 2002. május 26.
 Nincskegyelem-aknabarlang barlangtérképezés 2002. július 12-14.
 István-lápai-barlang barlangtérképezés 2002. október 31 - november 3.
 Szamentu-barlang fotótúra 2000. május 19-22.
 Vulkán "tor"-túra országjárás 2001. április 11-19.
 Grossglockner hegymászás 2001. július 20-24.
 Montenegro gyalogtúra 2001. október 4-7.
 Szerbia barlangtúra 2005. április 29 - május 3.
 István-lápai-barlang barlangtérképezés 2003. január 31 - február 2.
 Gellért-hegy Ősforrás-barlang barlangtérképezés 2003. március 7.
 Vénusz-barlang barlangtérképezés 2002. január 17-20.
 Holdvilág-árok ásatás 2005. szeptember 5-16.
 Juliai-Alpok - Triglav klettersteig 2005. június 17-19.
 Holdvilág-árok ásatás 2004. június 7-18.
 Gaseuse-Alpok gyalogtúra 2002. március 29 - április 1.
 Leány-barlang barlangtúra 2010. február 14.
 Vacska-barlang barlangtúra 2010. március 13-14.
 Mont Blanc hegymászás 2005. július 9-16.
 Remete-szurdok fotótúra 2010. március 27.
 Ráckevei-Duna fotótúra 2010. március 28.
 Korzika országjárás 2005. július 17-30.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2011. január 29.
 Ráckevei-Duna fotótúra 2011. január 30.
 István-lápai-barlang barlangtérképezés 2003. március 14-16.
 Mexikó-völgyi-víznyelő egyéb 2003. november 14-16.
 Diósjenő - tanfolyam oktatás egyéb 2003. december 13-14.
 Viktória-barlang barlangtúra 2005. november 25-27.
 Szerbia barlangtúra 2002. április 26 - május 1.
 István-lápai-barlang barlangtérképezés 2003. november 21-23.
 Montenegro országjárás 2005. október 1-9.
 Bükk - évadzáró egyéb 2005. szeptember 23-25.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 2003. december 28-30.
 Gran-Paradiso hegymászás 2002. szeptember 15-18.
 Szivárvány-barlang barlangtérképezés 2005. január 21-23.
 Szivárvány-barlang barlangtérképezés 2005. március 9-12.
 Szlovák Paradicsom gyalogtúra 2005. december 28-31.
 Korzika országjárás 2005. augusztus 13-27.
 Ásatási felmérés ásatás 2010. április 10.
 Montenegro - Durmitor barlangtúra 2002. augusztus 1-11.
 Szabó József-barlang barlangtúra 2005. február 19.
 Critical Mass biciklitúra 2010. április 24.
 Szivárvány-barlang barlangtérképezés 2004. december 10-12.
 Csepel-sziget egyéb 2010. április 17-18.
 Mecsek mélyén barlangtérképezés 2004. augusztus 14-20.
 Csepel-sziget biciklitúra 2010. május 30.
 Baka-barlang barlangtérképezés 2010. április 2-4.
 Naszály - kataszterezés barlangtérképezés 2004. március 13-15.
 Viktória-barlang barlangtérképezés 2004. június 25-28.
 Viktória-barlang - István-lápa barlangtérképezés 2004. július 30 - augusztus 2.
 Szabó József-barlang barlangtúra 2004. november 1.
 Bringa - körút biciklitúra 2010. május 15.
 Skandináv - körút országjárás 2002. június 15 - július 7.
 Holdvilág-árok - árvíz után fotótúra 2010. május 29.
 Atilla nap - Tápiószentmárton egyéb 2010. május 22.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2010. május 23-25.
 Szigetszentmiklós - Budapest biciklitúra 2010. június 5.
 Szeleta-zsomboly barlangtérképezés 2005. május 12-18.
 Bükk barlangtérképezés 2010. május 6-9.
 Hajnal a Ráckevei-Dunán fotótúra 2010. június 6.
 Holdvilág-árok ásatás 2010. június 8-20.
 Naszály - kataszterezés barlangtérképezés 2004. május 14-16.
 Canin - Gortani barlangtúra 2002. február 20-24.
 Színes felhők az égen fotótúra 2010. augusztus 27.
 Naszályi-víznyelő barlangtérképezés 2004. január 23-24.
 Hosszú-hegyi-zsomboly - tanf. egyéb 2004. február 14.
 Adamello - majdnem hegymászás 2003. szeptember 11-13.
 Dolomitok - Brenta-csoport klettersteig 2003. szeptember 14-16.
 Felhőformációk fotótúra 2010. július 20-21.
 Vértes gyalogtúra 2010. július 24.
 Zempléntől a Hortobágyig országjárás 2010. augusztus 18-21.
 Erdély - Bihar-hegység gyalogtúra 2004. október 8-10.
 Ráckevei-Duna fotótúra 2011. március 12.
 Bükk - Tebepuszta egyéb 2010. december 28-30.
 Holdvilág-árok ásatás 2010. augusztus 29 - szeptember 9.
 Viharfelhők fotótúra 2010. szeptember 28.
 Ajándék-barlang barlangtúra 2006. május 10-11.
 CSITT - Börzsöny egyéb 2010. november 13-14.
 Csepel-sziget biciklitúra 2010. október 15.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2010. augusztus 6.
 Naszály barlangtúra 2010. november 6.
 Szerbia - Beljanica-hegység barlangtúra 2003. május 1-4.
 Pilis gyalogtúra 2011. március 20.
 Visegrádi-hegység terep bejáró ásatás 2011. április 26.
 Kék-túra 01. Mátra 1-1. trekking 2010. december 11-13.
 Kék-túra 02. Börzsöny 1-1. trekking 2011. április 15-17.
 Szlovénia - extrém hegymászás 2003. június 6-9.
 Pilis - Klotild-barlang gyalogtúra 2011. április 3.
 Nyárjú-hegyi-barlangok barlangtérképezés 2011. április 23-25.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2011. június 6.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2011. június 5.
 István-lápai-barlang /létrázás barlangkutatás 2011. május 20-25.
 Ráckevei-Duna vízi túra 2011. július 4.
 Retyezát hegymászás 2004. február 7-9.
 Vénusz-barlang barlangtúra 2004. november 26-27.
 Ausztria - klettersteig klettersteig 2011. június 10-13.
 Izland fotótúra 2010. június 24 - július 7.
 Erdély - Király-barlang barlangtúra 2003. április 18-21.
 Holdvilág-árok ásatás 2011. június 14-24.
 Valfrejus egyéb 2005. január 7-15.
 Holdvilág-árok ásatás 2011. július 13-29.
 Ráckevei Duna vízi túra 2011. október 16.
 Szerbia - Miroc-hegység barlangtúra 2004. április 30 - május 3.
 Leány-barlang barlangtúra 2011. október 23.
 Násznép-barlang barlangtérképezés 2002. február 9-10.
 Velencei karnevál egyéb 2002. február 2-3.
 Kamniki-Alpok - Őrség gyalogtúra 2011. október 8-10.
 Korzika GR-20 trekking 2003. július 3-16.
 Holdvilág-árok ásatás 2011. augusztus 22 - szeptember 2.
 Tisza-tó vízi túra 2011. szeptember 23-25.
 Nincskegyelem-aknabarlang barlangtérképezés 2002. május 4.
 Júliai-Alpok - Razor hegymászás 2011. szeptember 10-14.
 Bükk - minden egyben gyalogtúra 2011. november 11-13.
 Hosszú-hegyi-zsomboly - tanf. egyéb 2003. december 19-20.
 Somogyfajsz - CSITT egyéb 2011. november 19-20.
 Liptói-Tátra gyalogtúra 2004. október 22-24.
 Törökország - körút országjárás 2011. február 8-22.
 Vénusz-barlang barlangtérképezés 2001. december 7-8.
 Dolomitok - tavasz gyalogtúra 2004. május 28-31.
 Dél-Alföld egyéb 2012. január 28-30.
 Holdvilág-árok ásatás 2004. július 5-16.
 Vártúra a Pilisben gyalogtúra 2012. január 7.
 Aggteleki-karszt barlangtúra 2001. december 28 - 2002. január 1.
 Naszály - kataszterezés barlangtérképezés 2004. szeptember 10.
 Ráckevei Duna télen fotótúra 2012. február 5.
 Holdvilág-árok ásatás 2006. június 12-23.
 Csókási-barlang barlangtérképezés 2006. december 2.
 Téli Naszály gyalogtúra 2003. december 4.
 Télvíz idején fotótúra 2012. február 8.
 Naszály - kataszterezés barlangkutatás 2006. március 25-26.
 Montenegro - 2011 gyalogtúra 2011. augusztus 12-21.
 Csemete-kerti-víznyelő barlangtérképezés 2006. március 4-5.
 Bükk - kutatásvezetői tanf. egyéb 2004. június 4-6.
 Naszályi kirándulás gyalogtúra 2006. október 14.
 Holdvilág-árok ásatás 2006. július 17-28.
 Holdvilág-árok ásatás 2006. augusztus 21 - szeptember 1.
 Csókás-réti tábor barlangtérképezés 2006. május 12-15.
 Dachstein tetején hegymászás 2006. június 30 - július 3.
 Naszályi-víznyelő barlangtúra 2006. június 4-5.
 Naszály - kataszterezés barlangkutatás 2006. október 4.
 Naszály - kataszterezés barlangtérképezés 2002. október 5-7.
 Pénz-pataki-tábor 1. barlangtérképezés 2006. október 21-23.
 Naszály - kis barlangok barlangtérképezés 2006. szeptember 3-4.
 Naszály - Déli oldal barlangkutatás 2006. augusztus 19.
 Horvátországi látogatás gyalogtúra 2006. április 29 - május 2.
 Hajnóczy-barlang barlangtúra 2006. március 18-19.
 Kék-túra 03. Cserhát 1-1. trekking 2012. január 21-24.
 Pénz-pataki-tábor 2. barlangtérképezés 2006. november 2-5.
 Naszály - augusztus barlangkutatás 2006. augusztus 20.
 Húsvéti barlangok barlangtérképezés 2006. április 14-18.
 Pilis barlangtérképezés 2003. október 11.
 Mecsek - Vízfő-barlang barlangtérképezés 2003. május 9-11.
 Holdvilág-árok ásatás 2009. június 2-11.
 Naszály - kataszterezés barlangtérképezés 2006. április 8-9.
 Változó égbolt fotótúra 2006. május 28.
 Duna két oldalán biciklitúra 2009. április 14.
 Áradó Tisza egyéb 2006. április 21-23.
 Ortler hegymászás 2006. július 6-10.
 Monte Rosa csoport hegymászás 2006. július 11-16.
 Bükk barlangtúra 2009. június 19-21.
 Téli Visegrádi-hegység gyalogtúra 2009. február 21.
 Bükk - Útmenti-zsomboly barlangtérképezés 2006. április 1-2.
 Tropicarium fotótúra 2009. június 23.
 Ausztria - esőtúra gyalogtúra 2009. május 29-30.
 Kunhegyesi-tó gyalogtúra 2003. április 5-6.
 Szegedi kiruccanás biciklitúra 2009. április 17-19.
 Állatkerti látogatás fotótúra 2009. április 21.
 Tisza-tó vízi túra 2009. június 12-14.
 Baka-barlang barlangtérképezés 2009. május 15-17.
 Tavaszi zsongás fotótúra 2012. március 10.
 Veszprémi állatkert fotótúra 2009. június 1.
 Ajándék-barlang fotótúra 2009. február 1.
 Nézsai-víznyelő barlangtérképezés 2006. június 10-11.
 Szigetszentmiklós fotótúra 2009. szeptember 25.
 Terepbejárás ásatás 2009. október 17.
 Őszi ködben fotótúra 2009. október 23.
 Nézsai-víznyelő barlangtérképezés 2006. június 24.
 Ősz a naszályon egyéb 2006. október 28.
 Pénz-pataki-tábor 3. barlangtérképezés 2006. november 25-26.
 Háros-sziget gyalogtúra 2012. március 25.
 Bucka-tó fotótúra 2009. december 29.
 Júliai-Alpok - Prisank klettersteig 2006. október 6-8.
 Őszi Duna-kör biciklitúra 2009. november 14.
 Holdvilág-árok ásatás 2009. július 6-14.
 Csepel-sziget biciklitúra 2009. december 30.
 Dolomitok 2004. klettersteig 2004. szeptember 17-23.
 Sas-út trekking 2009. július 3-5.
 Ráckevei Duna fotótúra 2009. július 1.
 Zivatar a város felett fotótúra 2009. június 25.
 Szent István-barlang 1. barlangtérképezés 2012. február 21-24.
 Francia sielés egyéb 2009. január 10-18.
 Szeged - Üllés biciklitúra 2009. szeptember 9-13.
 Ünnepek egyéb 2009. december 23-26.
 Holdvilág-árok ásatás 2009. augusztus 24 - szeptember 4.
 Pál-völgyi-barlang barlangtúra 2012. március 24.
 Tél a Dunán fotótúra 2009. december 20.
 Szent Özséb-barlang barlangkutatás 2012. április 9.
 Dolomitok 2006. klettersteig 2006. szeptember 10-16.
 Molnár János-barlang barlangtúra 2009. december 28.
 Szicília - Etna gyalogtúra 2004. április 7-13.
 Tavasz a vízen fotótúra 2012. április 5.
 Őszi állatkert fotótúra 2009. október 27.
 Soltéz-kerti-mésztufabarlang barlangtúra 2012. március 26.
 Szent István-barlang 2. barlangtérképezés 2012. március 27-30.
 Szabó József-barlang barlangtúra 2009. december 27.
 Francia-Alpok klettersteig 2009. július 30 - augusztus 5.
 Alkony a Dunán fotótúra 2007. október 7.
 Holdvilág-árok ásatás 2007. július 9-20.
 Budakalász egyéb 2012. április 18.
 Királylaki-barlang barlangtúra 2011. december 8.
 Tűzijáték és vihar fotótúra 2007. augusztus 20-23.
 Bükki barlangászat barlangtúra 2012. április 14-15.
 Holdvilág-árok ásatás 2007. június 11-22.
 Tavasz az állatkertben fotótúra 2012. március 16.
 Montenegro gyalogtúra 2009. augusztus 14-23.
 Holdvilág-árok ásatás 2007. augusztus 24 - szeptember 3.
 Vihar után fotótúra 2007. május 30.
 Királylaki-barlang barlangtúra 2012. január 25.
 Útmenti-zsomboly barlangtérképezés 2012. június 22-24.
 Hajnal a vízen fotótúra 2007. szeptember 22.
 Bajót - Öreg-kő sziklamászás 2012. március 17-18.
 Szegedi felhőjáték fotótúra 2007. november 9-11.
 Bükki barlangolás barlangtúra 2012. április 23-24.
 Szerszám buli egyéb 2012. április 19-20.
 Ausztria hegyei között klettersteig 2007. április 28 - május 1.
 Pénz-pataki-tábor 4. barlangtérképezés 2007. január 26-28.
 Zivataros időszak fotótúra 2012. május 27.
 Csepel-sziget kerülés vízi túra 2007. május 26-28.
 Pénz-pataki-tábor 5. barlangtérképezés 2007. február 2-5.
 Tél a Fehér-tavon fotótúra 2007. december 25-28.
 Felhővarázs fotótúra 2012. június 25.
 Júliai-Alpok hegymászás 2007. június 7-10.
 Vesszős-gerinci-barlang barlangtérképezés 2007. március 31 - április 1.
 Sátorkőpusztai-barlang barlangtúra 2007. november 18.
 Pénz-pataki-tábor 6. barlangtérképezés 2007. február 22-25.
 Kanári-szigetek országjárás 2011. november 21 - december 5.
 Holdvilág-árok ásatás 2012. június 4-14.
 Pénz-pataki-tábor 7. barlangtérképezés 2007. szeptember 28 - október 2.
 Ünnepek egyéb 2007. december 29 - 2008. január 1.
 Őszi Tisza-tó fotótúra 2007. október 17-18.
 Morva-karszt barlangtúra 2007. június 1-5.
 Hajnal a dunán fotótúra 2007. október 8.
 Ópusztaszer fotótúra 2007. május 4-6.
 Ausztria klettersteig 2012. július 6-8.
 Dél-Alföld gyalogtúra 2012. június 16-17.
 Holdvilág-árok ásatás 2012. július 16-26.
 Tavaszi mérések a Bükkben barlangtérképezés 2007. március 15-18.
 Tisza-tó vízi túra 2007. augusztus 5.
 Felhős idők fotótúra 2007. július 29-30.
 Szent István-barlang 3. barlangtérképezés 2012. szeptember 11-14.
 Pénz-pataki-tábor 8. barlangtérképezés 2007. október 31 - november 3.
 Monte Roza hegymászás 2009. július 24-29.
 Naszályi-víznyelő barlangtúra 2007. március 2-4.
 Magas-Tátra (Kriván) gyalogtúra 2012. október 5-7.
 Bükkös-barlang barlangtérképezés 2007. május 10-13.
 Borókás tábor barlangtérképezés 2007. április 6-11.
 Felhővadászat fotótúra 2007. július 4.
 Kék-túra 04. - Gerecse trekking 2012. október 20-23.
 Holdvilág-árok (újra) ásatás 2008. július 28-31.
 Aggteleki tanfolyam barlangtúra 2012. október 31 - november 4.
 Zsombolyok a Bükkben barlangtérképezés 2007. július 21-24.
 Tél a Kamnikban hegymászás 2007. október 19-23.
 Majdnem Svájc egyéb 2007. június 30 - július 2.
 Siófoki látogatás egyéb 2012. november 16.
 Pénz-pataki-víznyelő fotótúra 2007. november 4.
 Tanösvényen fotótúra 2008. január 31 - február 3.
 Téli Pilis gyalogtúra 2008. január 5.
 Erdély - Királykő-gerinc trekking 2012. augusztus 14-17.
 Cuczor-sziget fotótúra 2008. január 13.
 Alkalmi pillanatok fotótúra 2008. február 7-9.
 Holdvilág-árok ásatás 2008. július 7-17.
 Hohe Tauern hegymászás 2012. július 27-31.
 Szeged - Mártély fotótúra 2008. június 27-29.
 Elmosott Liptó Tátra gyalogtúra 2008. július 25-27.
 Evezés a Dunán vízi túra 2008. július 4-5.
 Dobogókő - CSITT egyéb 2012. december 15.
 Naszály fotótúra 2008. április 11-12.
 Fényjáték fotótúra 2008. június 18-19.
 Vácrátóti botanikuskert fotótúra 2008. április 13.
 Stratena barlang barlangtúra 2008. november 28-30.
 Surlófényben egyéb 2008. június 30.
 Dolomitok 2009. klettersteig 2009. július 16-23.
 Az első hó fotótúra 2012. december 23.
 Holdvilág-árok ásatás 2008. június 2-11.
 Beremendi-kristálybarlang barlangtúra 2008. január 18.
 Cross Borns egyéb 2012. december 28.
 Szegedi vadaspark fotótúra 2008. március 14-15.
 Lamprechtshöhe barlangtúra 2008. február 21-24.
 Fenyves-réti barlangok barlangkutatás 2008. április 4-5.
 Zivatar felhők fotótúra 2008. március 13.
 Gilisztás-barlang barlangtérképezés 2008. január 19.
 Tisza-tó viharban vízi túra 2008. augusztus 8-10.
 Legény-barlang barlangkutatás 2012. december 29-30.
 Naszály fotótúra 2008. május 23-25.
 Szuadó-barlang barlangtérképezés 2008. január 20-22.
 Bélai Tátra gyalogtúra 2008. június 13-15.
 Zivatar előtt és után fotótúra 2008. április 19.
 Fények reggel és este fotótúra 2008. április 25.
 Trió-barlang barlangtúra 2008. március 1.
 Óévbúcsúztató fotótúra 2012. december 31.
 Téli Szlovákia gyalogtúra 2008. február 13-17.
 Borókás tábor barlangtérképezés 2008. augusztus 1-3.
 Ferenc-hegyi-barlang egyéb 2013. január 5.
 Holdvilág-árok ásatás 2012. augusztus 23 - szeptember 6.
 Miskolci vadaspark fotótúra 2008. április 6.
 Ködös város fotótúra 2013. január 9.
 Bükk - Nagymező gyalogtúra 2008. május 30 - június 1.
 Nagyharsányi-kristálybarlang fotótúra 2013. január 10.
 Korzika tavasszal trekking 2008. május 1-12.
 Mecsek Vízfő-barlang barlangtúra 2008. március 2.
 Téli tanösvény fotótúra 2008. január 2.
 Rábca partján fotótúra 2013. március 8.
 Ausztria - Ankogel hegymászás 2012. szeptember 27-30.
 Győr - Rába mentén fotótúra 2013. március 13.
 Bükk - november barlangtérképezés 2008. november 14-21.
 Tavaszi Dunapart fotótúra 2013. április 10.
 Bükki tanfolyam barlangtúra 2013. március 14-17.
 Legény-Vacska átmenő túra barlangtúra 2013. április 6.
 Holdvilág-árok egyéb 2013. április 24-25.
 Bihar-hegység gyalogtúra 2013. február 22-24.
 Kamniki Alpok gyalogtúra 2012. szeptember 20-23.
 Télen a Radnai-havasokban trekking 2013. január 26 - február 2.
 Királylaki-barlang fotótúra 2013. április 13.
 Tekerés a hidakon át biciklitúra 2013. április 14.
 Szigetköz vízi túra 2013. május 4-5.
 Aggteleki barlangvilág barlangtúra 2013. március 30 - április 1.
 Zivatargócban fotótúra 2013. május 19.
 Legény-barlang barlangkutatás 2013. április 21.
 Felhők fotótúra 2013. május 27.
 Szopláki-öröglyuk fotótúra 2013. május 26.
 Svájci kalandozások hegymászás 2007. augusztus 9-19.
 Ipolyon és a Dunán vízi túra 2013. április 27 - május 1.
 Szlovén hegyek között barlangtúra 2008. október 22-26.
 Zivatar felhők fotótúra 2013. június 11.
 Holdvilág-árok ásatás 2013. június 3-10.
 Vulkántúra Szcíliában országjárás 2012. április 28 - május 12.
 Kormányzás a dunán egyéb 2013. július 19.
 Végig a sárga jelzésen gyalogtúra 2013. július 18.
 Dolomitok 2013 klettersteig 2013. július 12-16.
 Csepel szigeten biciklitúra 2013. szeptember 13-14.
 Gemenc - Szekszárd fotótúra 2013. szeptember 21-22.
 Naszályi túra barlangtúra 2013. augusztus 24.
 Holdvilág-árok ásatás 2013. július 22 - augusztus 7.
 Újszászi látogatás fotótúra 2013. szeptember 17.
 Séta a tanösvényen fotótúra 2013. szeptember 27.
 Zárszámadás egyéb 2013. október 4.
 Jordánia - körút országjárás 2011. május 1-11.
 Holdvilág-árok ásatás 2013. augusztus 29 - szeptember 10.
 Ősz a Dunán fotótúra 2013. november 2.
 Központi Gerecse barlangjai barlangtúra 2013. szeptember 28.
 Kesselő-hegy barlangjai barlangtúra 2013. szeptember 29.
 Elfsong - koncert egyéb 2013. november 22.
 Hódmezővásárhely éjjel fotótúra 2013. november 30 - december 1.
 Ausztria klettersteig klettersteig 2013. augusztus 16-19.
 Állatkerti séta fotó-géppel fotótúra 2013. október 3.
 Őszi napfényben fotótúra 2013. november 16.
 Holdvilág-árok - Mérés egyéb 2013. december 4-5.
 Bihar-hegység trekking 2013. október 5-8.
 Mátra - séta az erdőben gyalogtúra 2013. november 9-10.
 Vörös-kő környékén gyalogtúra 2013. október 30-31.
 Könnyű tél a Pilisben gyalogtúra 2013. december 25.
 Alföldi kék-túra 1. szakasz biciklitúra 2013. október 10-20.
 Kék-túra 05. - Bakony trekking 2013. október 22-27.
 Kék-túra 06. Pilis-Budai-h. 1. trekking 2013. december 28-30.
 Erdély - Padis barlangtúra 2004. augusztus 6-13.
 Tavasz a télben gyalogtúra 2014. január 2-4.
 Homok-hegyi-barlang barlangtérképezés 2014. január 27.
 Budai-hegység gyalogtúra 2014. január 9.
 Ajándék-barlang barlangkutatás 2014. január 23.
 Ilona-völgy vízesés gyalogtúra 2014. január 31 - február 2.
 Apátkuti-völgyből völgybe gyalogtúra 2014. február 7.
 Éjszakai Budapest fotótúra 2014. február 3.
 Kék-túra 07. Pilis-Visegrádi 2 trekking 2014. január 11-12.
 Marokkói körút országjárás 2003. augusztus 19 - szeptember 7.
 Naszályi-víznyelő 1. barlangtérképezés 2014. február 8-9.
 Kék-túra 08. Börzsöny 2. gyalogtúra 2014. január 28.
 Gyöngyös és környéke fotótúra 2014. február 16.
 Kékesről - Gyöngyösre gyalogtúra 2014. február 14-15.
 Budai-vár az éjben fotótúra 2014. február 17.
 Bajóti Büdös-lyuk barlangtúra 2014. február 28.
 Térképezés a Bükkben 1. barlangtérképezés 2014. február 21-24.
 Naszályi-víznyelő 2. barlangtérképezés 2014. március 1-2.
 Balatonedericsi barlangok barlangtúra 2014. március 7-9.
 Mérések a Bükkben 2. barlangtérképezés 2014. március 19-21.
 Jászberényi állatkert fotótúra 2014. március 22.
 Hegyes-tű - Tihany gyalogtúra 2014. április 4.
 Esztramos táróiban barlangkutatás 2014. március 11-12.
 Esztramos barlangjaiban barlangkutatás 2014. március 13-14.
 Naszály barlangtérképezés 2014. április 5-6.
 Mátra 900-as csúcsai gyalogtúra 2014. március 23-24.
 Izland és Feröer-szigetek országjárás 2008. augusztus 21 - szeptember 20.
 Szirtek barlangjai 1. barlangtúra 2014. március 27.
 Felhők az égen fotótúra 2014. április 16.
 Tisza-tó kerülés biciklitúra 2014. április 12-13.
 Bükki barlangok 3. barlangtérképezés 2014. április 8-11.
 Esztramos barlangjai barlangtúra 2014. április 20.
 Térképezés a Bükkben 4. barlangtérképezés 2014. április 18-19.
 Palotai barlangok barlangtérképezés 2014. április 21.
 Naplemente a Nagy Dunánál fotótúra 2014. április 28.
 Föld alatt és felett barlangtérképezés 2014. április 23-26.
 Esős időben a Ráckevei Dunánál fotótúra 2014. május 2.
 Cseszneki ferraták klettersteig 2014. május 24-25.
 Barlangok a Bükkben barlangtérképezés 2014. május 10-11.
 Jurta a Balatonfelvidéken fotótúra 2014. június 16-17.
 Holdvilág-árok ásatás 2014. május 26 - június 13.
 Aggteleki barlangjárások barlangtérképezés 2014. május 12-16.
 Holdvilág-árok ásatás 2014. június 23 - július 10.
 Balatonhenyei pillanatok fotótúra 2014. szeptember 12-13.
 Grosser Hafner hegymászás 2014. június 19-22.
 Naplementében a Hegyestű fotótúra 2014. augusztus 28-29.
 Ajándék-barlang barlangtérképezés 2014. szeptember 15-16.
 Viharzónában fotótúra 2014. szeptember 14.
 Aggteleki mérések barlangtérképezés 2014. szeptember 30 - október 2.
 Holdvilág-árok ásatás 2014. július 28 - augusztus 15.
 Városligeti ősz fotótúra 2014. november 15.
 Karavankák gyalogtúra 2014. szeptember 27-28.
 Balatonhenye és Miklós fotótúra 2014. november 21.
 Bükki mérések 8. barlangtérképezés 2014. december 16-18.
 Szopláki-Ördöglyuk barlangtérképezés 2015. február 6.